http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Pracowita końcówka wakacji
Wiadomość dodana przez: km (2011-09-02 09:36:22)

Z końcem sierpnia nauczyciele zawitali do szkół by odbyć naradę przed rozpoczęciem roku szkolnego. Na posiedzeniach Rad Pedagogicznych w SP w Nowym Duninowie i SP w Soczewce obecny był też, choć krótko, Wójt Gminy Nowy Duninów, który z dniem 1 września br. Pani Ewie Romańskiej i Pani Elżbiecie Bronieckiej przedłużył powierzenie obowiązków Dyrektora Szkoły na następne 5 lat (odpowiednio w S.P. w Nowym Duninowie i w S.P. w Soczewce).
W podjęciu decyzji, jak podkreślał na spotkaniu z nauczycielami Wójt Gminy, bardzo pomocne były opinie Nauczycieli zatrudnionych w placówkach. Kandydatury obu Pań pozytywnie zaopiniowało także Kuratorium Oświaty.
O zmianach personalnych na stanowisku Dyrektora Publicznego Gimnazjum już informowaliśmy. Z dniem 1 września obowiązki dyrektora w tej placówce Wójt powierzył Panu Pawłowi Adamkowskiemu.
Obecność Wójta na posiedzeniu Rady Pedagogicznej to rzadkość. Warto jednak pomyśleć na tym, by na stałe wpisały się w harmonogram spotkań obu stron. To sierpniowe było dobrąokazją do wymiany poglądów na temat planowanych na kolejny rok zadań w gminie, szczególnie tych dot. placówek oświatowych. W roku szkolnym 2011/2012 samorząd gminy nie przewiduje większych zmian w zakresie funkcjonowania szkół na naszym terenie. Planowane większe inwestycje to budowa boisk przy szkołach w Nowym Duninowie i termomodernizacja budynku tychże szkół. Wójt obiecał rozważyć możliwość zorganizowania mini placu zabaw przy szkołach w Nowym Duninowie. Prace przy budowie boisk posuwają się w zawrotnym tempie. Codziennie teren budowy wygląda inaczej i zaczyna wyłaniać się zarys obiektu. Już dziś nasi mieszkańcy deklarują częste korzystanie z niego.
O boisku będziemy jeszcze dużo mówili, także samo o szkołach w ogóle.
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1271