http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Obrady VIII Sesji Rady Gminy Nowy Duninów
Wiadomość dodana przez: Grzegorz (2011-08-26 15:18:27)

VIII Sesja Rady GminyDobiegają końca obrady VIII Sesji Rady Gminy Nowy Duninów, jednym z głównych tematów jakie zostały poruszone była analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku. Rada Gminy Nowy Duninów wysłuchała również sprawozdania z funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury i świetlicy socjo-terapeutycznej w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce, złożonego przez Panią Katarzynę Ludwiczak oraz sprawozdania z funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Duninowie, które przedstawiła Pani Krystyna Pruszyńska. Podjęto również uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, a także uchwałę w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Duninów na lata 2011-2017.
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1270