http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Święto Wojska Polskiego
Wiadomość dodana przez: km (2011-08-17 13:51:00)

obchodzone jest w naszym kraju 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej bitwy warszawskiej w 1920 roku (zwanej również cudem nad Wisłą), stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Wprowadzone zostało ustawą Sejmu z 30 lipca 1992 r. (Dz.U. z 1992 r. Nr 60, poz. 303). 15 sierpnia jest również liturgicznym świętem Wniebowzięcia Matki Bożej, jednym z z trzech największych uroczystości maryjnych w kościele rzymsko - katolickim. Tajemnica wzięcia Maryi do nieba z ciałem i duszą została ogłoszona przez Piusa XII jako dogmat wiary w roku 1950. Świętowana była jednak daleko przed tym czasem, bo od V w.
Tak w Polsce, jak i wielu krajach europejskich dzień ten jest często nazywany świętem Matki Bożej Zielnej. W kościołach święci się zioła, kwiaty, zboże. Kolorowych bukietów nie zabrakło w miniony wtorek także w naszych kościołach.
Tego dnia w uroczystej mszy św. w kościele parafialnym w Nowym Duninowie, podczas której wspominano wydarzenia roku 1920, uczestniczyli m.in. przedstawiciele samorządu gminy Nowy Duninów w osobach Mirosława Krysiaka i Andrzeja Pietrzaka. Składając wiązanki kwiatów pod obeliskiem na lokalnym cmentarzu oddano hołd tym wszystkim, którzy na przestrzeni minionych wieków swoją krwią okupili naszą wolność.

adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1267