http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Zawieszenie naboru wniosków o dofinansowanie projektów
Wiadomość dodana przez: Grzegorz (2011-08-03 13:14:13)

Z dniem 8 sierpnia 2011 r.
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zawiesza konkurs 7.2.1 PO KL „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” ponieważ została przekroczona kwota przewidziana na dofinansowanie realizacji projektów. Wnioski, które wpłyną po godzinie 16.00 dnia 5 sierpnia 2011 roku, nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1262