http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Współpraca gmin w ramach Związku Gmin Regionu Płockiego
Wiadomość dodana przez: Grzegorz (2011-07-04 10:49:04)

W poniedziałek 20 czerwca, na posiedzeniu Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego, jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie opracowania wspólnej strategii rozwoju oraz współpracy miast i gmin regionu płockiego. Pozwoli to na racjonalne wykorzystanie zasobów (infrastrukturalnych, organizacyjnych, finansowych i ludzkich) jakimi dysponują wszyscy członkowie Związku. Mirosław Krysiak wypowiedział się w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi, w tym budowy systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1248