http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Centra Inicjatyw Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim
Wiadomość dodana przez: Grzegorz (2011-06-24 12:32:20)

Projekt „Centra Inicjatyw Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i realizowany przez Związek Młodzieży Wiejskiej, skierowany został do mieszkańców województwa mazowieckiego, będących członkami lub pracownikami organizacji pozarządowych. W ramach projektu organizowane są między innymi bezpłatne szkolenia dla członków lub pracowników organizacji pozarządowych, spotkania informacyjno-promocyjne aktywizujące społeczności wiejskie oraz doradztwo, zakładanie i pozyskiwanie środków na działalność NGO.

Szczegóły projektu dostępne są na stronie internetowej: www.zmw.pl
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1237