http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Nabór kandydatów na ławników na kadencję 2012-2015
Wiadomość dodana przez: Grzegorz (2011-06-21 15:14:21)

Przewodniczący Rady Gminy w Nowym Duninowie informuje, że z dniem 31 grudnia 2011 roku upływa czteroletnia kadencja ławników w sądach powszechnych wybranych w 2007 r.

Wybory ławników
do sądów na kadencję 2012 – 2015 dokona Rada Gminy w Nowym Duninowie w liczbie ławników ustalonych przez Sąd Okręgowy w Płocku:

- do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku – 1 osoba

Zgłoszenia można składać osobiście w dniach pracy Urzędu, w godzinach od 7 do 15, oraz w środy od godz. 9 do 17 do dnia 30 czerwca 2011r.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę


adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1235