http://www.nowyduninow.info.pl/

:: "Bezpiecznie na wsi"
Wiadomość dodana przez: km (2011-06-08 14:52:43)


To tematyka ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych organizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pod patronatem honorowym Pana Marka Sawickiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Patronat medialny nad Konkursem sprawuje dwutygodnik "Agro-Serwis".

Inicjatywa jest cennym uzupełnieniem edukacji dzieci w zakresie bezpieczeństwa pracy i zabawy na terenach wiejskich.

Na terenie Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie i podległych mu placówkach konkurs zorganizowano w 3 etapach; gminnym, Placówki Terenowej KRUS i wojewódzkim, w dwóch grupach wiekowych: klasy 0-III i klasy IV- VI. Z terenu gminy Nowy Duninów Wpłynęło 16 prac. Oto wyniki etapu gminnego:
grupa wiekowa 0 - III
  1. I miejsce Karol Adamski kl. II SP w Nowym Duninowie
grupa wiekowa IV - VI:
  • I miejsce Paulina Kaleja kl. V SP w Nowym Duninowie
  • II miejsce Natalia Michalska kl. V SP w Nowym Duninowie

  • III miejsce Małgorzata Cichowicz kl. IV SP w Nowym Duninowie

  • Oskar Keplin z kl. I otrzymał wyróżnienie

    Nagrody dla zwycięzców etapu gminnego fundowane były przez Wójta Gminy Mirosława Krysiaka oraz KRUS.
    adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1229