http://www.nowyduninow.info.pl/

:: OSP 2011 - Wójt złożył wnioski
Wiadomość dodana przez: admin (2011-04-13 21:35:54)

Na podstawie zapotrzebowania przedstawionego przez strażaków podczas marcowego spotkania, Wójt złożył wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o przyznanie pomocy finansowej na doposażenie OSP w specjalistyczny sprzęt.

Priorytetem tegorocznej edycji "OSP 2011" jest doposażenie OSP w sprzęt służący do usuwania skutków powodzi. Dlatego też OSP Lipianki i Dzierzązna w swoich za potrzebowaniach ujęły zakup motopompy i urządzeń do napełniania worków z piaskiem. Wnioskowana przez Wójta kwota dofinansowania zakupu tego sprzętu wynosi 13600,00 zł w przeliczeniu na jedno OSP. Z budżetu gminy trzeba będzie dołożyć w sumie 800,00 zł (400 zł dla OSP Lipianki i drugie 400 zł dla OSP Dzierzązna).

Strażacy z OSP Nowy Duninów złożyli zapotrzebowanie na zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych. Wnioskowana kwota dofinansowania zakupu tego sprzętu wynosi 58.500,00 zł. (z budżetu gminy 500,00 zł).
Prace przy termomodernizacji strażnicy w Nowym Duninowie trwają. Co prawda minie jeszcze trochę czasu zanim ekipy budowlane wkroczą na PL. Strażacki, ale na pewno w br. roku strażnica diametralnie zmieni swój wygląd, a przede wszystkim w w pomieszczeniach będzie możliwe uzyskanie tzw. komfortu cieplnego i jednocześnie zminimalizowanie zużycia energii. Przypomnieć warto, że w realizacji projektu bierze udział Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (dofinansowanie projektu)oraz gmina Nowy Duninów. Wójt, w ramach zawartego porozumienia z OSP złożył promesę dot. dofinansowania kosztów prac (max 2.000 zł), pomocy merytorycznej przy opracowaniu dokumentów niezbędnych do złożenia zasadniczego wniosku, pomocy przy prowadzeniu postępowania przetargowego oraz prowadzenia i rozliczenia inwestycji. Pierwsze efekty, jak widać na załączonym rysunku są już widoczne.

rysunek: projekt termomodernizacji strażnicy w Nowym Duninowie.
źródło: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - dokumentacja przetargowa.


adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1201