http://www.nowyduninow.info.pl/

:: "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
Wiadomość dodana przez: admin (2011-04-07 14:49:17)

Czyli program wsparcia gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewniania posiłku osobom jego pozbawionym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich funkcjonuje od 2005 roku i od tego czasu gmina Nowy Duninów uczestniczy w programie.

Wniosek Wójta Gminy o dotację celową na realizację programu w 2011 roku został rozpatrzony. Dziś Wójt Gminy podpisał porozumienie z Wojewodą Mazowieckim. 80% środków na dożywianie dzieci pochodzić będzie z budżetu województwa mazowieckiego. Pozostała część zostanie pokryta z budżetu gminy.

Gmina realizuje Program przy pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej m.in. w szkołach gdzie zorganizowane jest wydawanie posiłków uczniom i młodzieży, którym przyznano pomoc w takiej formie.
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1198