http://www.nowyduninow.info.pl/

:: V Sesja Rady Gminy Nowy Duninów
Wiadomość dodana przez: admin (2011-03-28 15:56:35)


Obrady rozpoczęły się nader uroczyście powitaniem sołtysów kadencji 2011 - 2015 i pożegnaniem tych, którzy odeszli. Im właśnie Wójt Gminy oraz Rada Gminy gorąco dziękowali za zaangażowanie i ogromny wysiłek podejmowany co dnia na rzecz poprawy bytu lokalnych społeczności.
Zmiany osobowe nastąpiły w trzech z trzynastu sołectw.
I tak na V Sesji pożegnano: Pana Henryka Kruszewskiego (pełnił funkcję sołtysa sołectwa Dzierzązna od roku 1985), Pana Ryszarda Śpiegowskiego (funkcję sołtysa sołectwa Trzcianno - Jężewo pełnił od roku 1995) oraz Panią Wandę Lachowicz (pełniła funkcję sołtysa sołectwa Wola Brwileńska jedną kadencję). W Dzierząnie funkcję Sołtysa pełni obecnie Pani Barbara Gątarek, w Woli Brwilenskiej Pani Maria Stefańska, a w sołectwie Trzcianno - Jeżewo funkcję sołtysa przejęła Pani Halina Zalewska.

Wszystkich, którzy żywo interesują się rozwojem naszej bazy sportowej i z niecierpliwością czekają na budowę boiska przy szkołach w Nowym Duninowie śpieszymy poinformować, że podjęto decyzję w tej sprawie. Spośród przedstawionych przez Wójta Gminy dwóch propozycji:
1. budowy pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej (w ramach PROW)
2. budowy dwóch boisk mniejszych, tj. do piłki nożnej i wielofunkcyjnego (do siatkówki i koszykówki)
wybrano opcję 2.

W Nowym Duninowie powstanie "Orlik".

adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1190