http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Rusza "OSP 2011"
Wiadomość dodana przez: admin (2011-03-23 12:18:52)

czyli "Samorządowy Program Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych w Województwie Mazowieckim".

Program ten ma swoją historię. Nie po raz pierwszy bowiem Marszałek Województwa Mazowieckiego znalazł środki na doposażenie strażaków ochotników w sprzęt specjalistyczny. Większości JST nie stać na zakup kosztownego wyposażenia, które pamiętać o tym należy, umożliwiają skuteczne ratowanie naszego życia i zdrowia. To Ochotnicze Straże Pożarne często jako pierwsze docierają na miejsce zdarzenia. Warto więc dbać o ich wyszkolenie medyczne, techniczne oraz doposażenie w specjalistyczny sprzęt. Z takiego założenia wyszedł Marszałek Województwa Mazowieckiego uruchamiając kilka lat temu program wsparcia OSP, jednocześnie wspierając w tym zakresie samorządy.

Wiele jednostek OSP brało czynny udział w akcji przeciwpowodziowej oraz usuwania skutków powodzi w ubiegłym roku, m.in. OSP Nowy Duninów. Dlatego też Marszałek uruchamiając tegoroczną edycję Programu miał na względzie przede wszystkim doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt służący do usuwania skutków powodzi.

Wczoraj Wójt Gminy Mirosław Krysiak spotkał się z przedstawicielami OSP z terenu gminy Nowy Duninów. Zanim Wójt Gminy złoży wniosek do Marszałka o dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP, chce zrobić rozeznanie jakiego sprzętu brakuje naszym strażakom, także pod kontem ewentualnego udziału w podobnych do ubiegłorocznej akcjach.

adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1184