http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Debata nt. pogłębiania Wisły brzmi coraz głośniej
Wiadomość dodana przez: admin (2011-03-17 17:33:37)

Nasza cudowna Wisła, a dokładniej Zalew Włocławski przynajmniej dwa razy do roku jest głównym newsem programów informacyjnych. Niechlubnym powodem tego zainteresowania jest zagrożenie powodziowe. Niepogłębiana przez całe lata Wisła (także na odcinku Zalewu Włocławskiego) stwarzać będzie coraz większe zagrożenie, szczególnie w postaci powodzi zatorowych.

Na terenie gminy Nowy Duninów co prawda w ostatnich latach nie wystąpiła powódź, ale zagrożenie takie istnieje. Jedno z wypłyceń na Zalewie Włocławkiem umiejscowione jest na wysokości Dobrzynia, drugie w okolicach Popłacina. W tych lokalizacjach tworzą się najczęściej zatory lodowe zagrażając miejscowościom położonym poniżej.
Dotychczas sprawna praca lodołamaczy na odcinku Włocławek - Płock uchroniła nas od powodzi. Jak podkreśla Wójt Gminy, nie możemy co roku liczyć wyłącznie na niezawodność i szybkość reagowania załóg lodołamaczy i kierownictwa RZGW w Warszawie. Niezbędne jest pogłębianie koryta Wisły. Od kilku lat trwają rozmowy na ten temat z różnymi środowiskami. RZGW, która administruje Wisłą na naszym odcinku twierdzi, że na przeprowadzenie prac udrażniających rzekę brakuje środków.
Po ubiegłorocznej powodzi do głosów Wójtów i burmistrzów, wspartych apelem Starosty Płockiego przyłączyli się Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Wojewoda Mazowiecki.
Coraz głośniej brzmi debata dot. pogłębiania Wisły. 14 marca br. w Wyszogrodzie spotkali się samorządowcy i hydrolodzy. Czy efektem coraz głośniejszego apelu samorządów będą działania ze strony decydentów? Zdajemy sobie sprawę, że potrzebne są ogromne pieniądze. Pozostaje mieć nadzieję, że znajdą się zanim mieszkańcy gminy Nowy Duninów znów z niepokojem spoglądać będą na piękny i groźny Zalew Włocławski, zanim wspomnienia z roku 1982 staną się bolesną teraźniejszością.
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1180