http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Turystyka - szansa dla rolnika

Wiadomość dodana przez: admin (2011-03-10 11:45:51)

Agencja Rozwoju Mazowsza
projekt realizowany w ramach działania 8.1.2 PO KL, skierowany jest do grupy 1050 osób, zamieszkałych na terenach wiejskich województwa mazowieckiego, spełniających kryterium osób odchodzących z rolnictwa (zgodnie z definicją zawartą w słowniku terminologicznym SZOP PO KL z dnia 1 czerwca 2009 r.)

Projekt realizowany jest w okresie od 1 czerwca 2010 r. do 31 lipca 2012.

Więcej informacji oraz wzór zgłoszenia na stronie internetowej Agencji Rozwoju Mazowsza: http://armsa.pl
Wszystkich, zainteresowanych prosimy o kontakt z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego Oddział w Płocku. Nr tel.: 24/262 97 72 lub 365 49 13 lub 262 99 30 wew. 18
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1174