http://www.nowyduninow.info.pl/

:: "Młodzież zapobiega pożarom"
Wiadomość dodana przez: admin (2011-03-04 14:31:46)

czyli Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej rozpoczął się dla naszej młodzieży 28 lutego 2011 r. eliminacjami gminnymi. Mimo, że to dopiero eliminacje gminne zakres wiedzy wymagany do przebrnięcia tego etapu wystraszyłby niejednego doświadczonego strażaka. A oto mała próbka:

1. Jaką grupę pożarów określa symbol A umieszczony na gaśnicy?
2. Czy samochód GBAM posiada motopompę i autopompę?
3. Wymień jakie budynki lub ich części stanowiące oddzielne strefy pożarowe zostały zakwalifikowane do kategorii zagrożenia ludzi ZLII?
4. Dokonaj podziału członków Ochotniczej Straży Pożarnej.

To Szkoła Podstawowa. Teraz gimnazjum:

1. Z jakiego najwyższego piętra budynku można ewakuować ludzi przy pomocy drabiny D10W?
2. Szerokość wyjścia ewakuacyjnego nie może być mniejsza niż: a) 0,8m b) 0,9m c) 0,6m?
3. Jaka najmniejsza ilość środka gaśniczego musi się znajdować w gaśnicy będącej na obowiązkowym wyposażeniu samochodu osobowego?
4. Co stanowi strefę oddziaływania cieplnego, od czego zależy wielkość tej strefy?
5. W jaki sposób należy zabezpieczyć miejsce omłotów?
6. W jakich obiektach wymagane jest stosowanie stałych urządzeń gaśniczych wodnych?

To tylko mała część zadanych przez Komisję Konkursową pytań. Strach pomyśleć o co będzie pytała Komisja podczas etapu powiatowego 23 marca br.
Gminę Nowy Duninów reprezentować będą zwycięzcy eliminacji gminnych: Paulina Goździkowska (SP Nowy Duninów) i Marcin Gątarek (Publiczne Gimnazjum w Nowym Duninowie).


Ponad to Komisja Konkursowa w składzie: Anna Chojnacka, Ewa Romańska, Ryszard Kołodziejski i Marek Więcek ustaliła co następuje:
II miejsce w grupie I (szkoły podstawowe) zajął Piotr Korpowski, tuż za nim uplasowali się: Kalina Jędrzejczak, Konrad Gościniak i Dominika Rzadkowolska.

W grupie II (gimnazja) kolejno miejsca zajęli: Karolina Balcerzak (II miejsce), Dominik Iżmanowski (III) i Jakub Pełnikowski (IV).

Nagrody jak co roku atrakcyjne, fundowane przez Wójta Gminy Nowy Duninów Mirosława Krysiaka, który jako, że jest strażakiem (OSP Dzierzązna), wie doskonale: lepiej jest zapobiegać pożarom m.in. poprzez popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej niż gasić pożary i doznawać ich następstw.
Stąd wsparcie dla takich przedsięwzięć jak wspomniany Turniej i jemu podobne.
Wiadomość dla Pauliny i Marcina: będziemy trzymać za Was kciuki 23 marca :DA teraz jeszcze jeden news z kategorii "Ochrona przeciwpożarowa": wszystko wskazuje na to, że w ślad za OSP Lipianki, także OSP Nowy Duninów w swoich szeregach będzie miało kobiety. O tym kto i kiedy zostanie wprowadzony w szeregi OSP w Nowym Duninowie mamy nadzieję usłyszeć niebawem.

adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1173