http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Walne zebrania sprawozdawczo - wyborcze w OSP
Wiadomość dodana przez: admin (2011-03-02 16:47:09)

Obok wyborów sołtysów wybory do zarządów OSP były ostatnio głównym tematem wśród lokalnych społeczności.

W minioną sobotę OSP Nowy Duninów zakończyło cykl walnych zebrań sprawozdawczo - wyborczych. 19 lutego wybory odbyły się w Lipiankach. W Dzierząznie 12 lutego (o szczegółach już informowaliśmy)

Tak jak w Dzierząznie, tak w Nowym Duninowie i Lipiankach nastąpiły zmiany w składzie osobowym zarządów OSP.

I tak w Lipiankach funkcję Prezesa będzie sprawował nadal Krzysztof Keplin. Naczelnikiem mianowano Arkadiusza Grzybowskiego, a strażacką sakwę w Lipiankach powierzono Jolancie Salamądra. Sekretarzem została wybrana Anna Chojnacka. Gospodarzem natomiast Piotr Starzyński.

W Komisji Rewizyjnej pracować będą:
Paweł Pawlicki (Przewodniczący)
Wojciech Grzybowski
Jarosław Durma

Na Zjazd Gminny delegowano: Keplina Krzysztofa, Grzybowskiego Arkadiusza, Jolantę Salamądra, Starzyńskiego Piotra, Chojnacką Annę i Pawlickiego Pawła.


Do Zarządu Oddziału Gminnego OSP Lipianki wystawiła kandydatów: Krzysztof Keplin, Grzybowski Arkadiusz, Jolanta Salamądra, Anna Chojnacka.

Skład osobowy Zarządu OSP Nowy Duninów od 26 lutego przedstawia się następująco:
Prezes - Kołodziejski Ryszard
Naczelnik - Milczarski Piotr
Zastępca Naczelnika - Łuczak Roman
Sekretarz - Świetlik Mirosław
Skarbnik - Kielman Piotr
Gospodarz - Kwiatkowski Zbigniew
Członek Zarządu - Łuczak Józef


Delegatami na Zjazd Gminny będą: Kołodziejski Ryszard, Milczarski Paweł, Łuczak Roman, Łuczak Józef, Świetlik Mirosław, Kwiatkowski Zbigniew oraz Kelman Piotr
Kandydaci do Zarządu Oddziału Gminnego to: Kołodziejski Ryszard, Milczarski Paweł, Łuczak Roman, Łuczak Józef, Świetlik Mirosław, Kwiatkowski Zbigniew.

Dla przypomnienia

W OSP Dzierzązna skład osobowy Zarządu przedstawia się następująco:

Prezes - Szymański Zenon
Wiceprezes - Krysiak Mirosław
Naczelnik - Szymański Marek
Sekretarz - Garwacki Piotr
Skarbnik - Garwacki Andrzej
Gospodarz - Szymański Andrzej
W Komisji Rewizyjnej pracować będą:

Myzia Wojciech - Przewodniczący KR oraz członkowie: Kijek Piotr i Filiński Rafał.

Wybrano również delegatów na Zjazd Gminny w osobach: Krysiak Mirosław, Szymański Zenon, Szymański Marek, Garwacki Andrzej i Szymański Andrzej.

Z OSP Dzierzązna do Zarządu Oddziału Gminnego kandydować natomiast będą: Krysiak Mirosław, Szymański Zenon i Szymański Marek.

21 maja 2011 r. druhowie strażacy - delegaci z wszystkich OSP z terenu gminy spotkają się na Zjeździe Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP


adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1171