http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Wydarzenia minionego tygodnia
Wiadomość dodana przez: admin (2011-02-22 10:55:15)

17 luty - zgodnie z planem odbyła się IV Sesja Rady Gminy Nowy Duninów.

Istotnym tematem było bezpieczeństwo na terenie gminy Nowy Duninów.

W kontekście wydarzeń dotyczących zagrożenia powodzią ma ono wyjątkowo duże znaczenie. Pamiętać jednak należy o innych aspektach związanych z zachowaniem bezpieczeństwa na naszym terenie, m.in. o zabezpieczeniu ładu i porządku przez miejscową policję.

Wójt Gminy od wielu lat podejmuje, w miarę posiadanych możliwości, działania mające na celu utrzymanie posterunku policji w Nowym Duninowie. Działania te, wspierane przez Radę Gminy podyktowane są przede wszystkim specyfiką naszych terenów. Większość miejscowości ma charakter turystyczny. Poważnym zagrożeniem jest też droga krajowa nr 62 przecinająca 8 wsi.

Posterunek Policji w Nowym Duninowie podlega Komisariatowi w Gąbinie. Jego Komendantem, od roku 1999, jest podinsp. Ryszard Cieślak, który obecny był na ostatniej sesji Rady Gminy Nowy Duninów. Informację o stanie bezpieczeństwa na naszym terenie złożył Kierownik Posterunku Policji w Nowym Duninowie asp. Remigiusz Brzeziński. W informacji zawarto m.in. poziom zagrożeń na naszym terenie oraz sposoby zaradcze, które m.in. obejmują wzmożone patrole policji w godzinach popołudniowych na terenie miejscowości najbardziej zagrożonych występowaniem przestępstw i wykroczeń.

Zarówno Komendant KP w Gąbinie jak i Kierownik Posterunku Policji Nowym Duninowie podkreślili ogromną rolę Samorządu Gminy Nowy Duninów w utrzymaniu miejscowego posterunku policji, który po raz kolejny stanął przed groźbą likwidacji, tak z powodu ograniczonych środków na jego funkcjonowanie jak i planowanymi zmianami struktury Komendy. O decyzjach Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu w tej sprawie poinformujemy.
18 luty 2011 r - Firma Petrotel potwierdziła zamiar podjęcia inwestycji na naszym terenie. Wszystko wskazuje na to, że dotychczasowi operatorzy świadczący usługi na terenie gminy Nowy Duninów będą musieli zmierzyć się z konkurencją.
Strona internetowa Komisariatu Policji w Gąbinie - kliknij.

20 luty - Zarządzeniem Wójta wprowadza się stan pogotowia przeciwpowodziowego.

Apel do mieszkańców miejscowości nadwiślańskich: Prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami zawartymi w zakładce: OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA. Wskazówki tam zawarte dotyczą m.in. sposobu zachowania się podczas wystąpienia zagrożenia.
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1168