http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Pogotowie przeciwpowodziowe nadal obowiązuje
Wiadomość dodana przez: admin (2011-02-22 08:20:28)

Port w Nowym DuninowieZgodnie z wydanym przez Wójta Gminy Nowy Duninów Mirosława Krysiaka zarządzeniem dotyczy ono mieszkańcow wsi: Popłacin, Bwilno, Soczewka, Brwilno Dolne, Wola Brwileńska, Stary Duninów, Nowy Duninów, Dzierzązna.


W związku z długotrwałym utrzymywaniem się wysokiego stanu wody w Zbiorniku Włocławskim wczoraj w Urzędzie Gminy spotkali się szefowie Gminnego i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, tj. Wójt Gminy Nowy Duninów i Starosta Płocki. W spotkaniu uczestniczyli również: przedstawiciel RZGW Nadzór w Płocku Pan Waldemar Ciesielski, Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Płockim Jan Ryś, Zastępca Wójta Gminy, Przewodniczący Rady Gminy Nowy Duninów oraz pracownicy Urzędu Gminy odpowiedzialni za wykonanie zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym.

SoczewkaZagrożenie powodziowe na terenie gminy Nowy Duninów dotyczy tak Zalewu Włocławskiego jak i jeziora Soczewka. Dlatego też uczestniczy wczorajszego spotkania odbyli rekonesans nie tylko nabrzeża Zalewu Włocławskiego ale również okolic jeziora Soczewka, łącznie z kanałem w Soczewce użytkowanym przez Małą Elektrownię Wodną.

Wnioski oraz opis podjętych przez Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego działań zostaną przekazane w formie meldunku do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płocku oraz do wiadomości Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Warszawie.

Ustalono również, że względu na bezpośrednie przyleganie drogi krajowej nr 62 do Zalewu Włocławskiego oraz z uwagi na wysoki stan wody w Zalewie i wynikające z tego ewentualne zagrożenie, Starosta Płocki Piotr Zgorzelski wystąpi do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z prośbą o przeanalizowanie sytuacji i monitoring najbardziej zagrożonych odcinków drogi.

adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1167