http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich tuż tuż
Wiadomość dodana przez: admin (2011-02-21 04:51:34)

Jako pierwsze sołtysa będzie wybierało sołectwo Brwilno Dolne - Soczewka. Wybory odbędę się już 24 lutego 2011 r.

25 lutego natomiast mieszkańcy sołectwa Nowy Duninów dokonają wyboru swojego sołtysa i Rady sołeckiej. Kolejne zebrania wyborcze przewidziane s.a. na marzec.

Szczegółowy harmonogram zebrań wiejskich wyborczych w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce "Sołectwa"
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1166