http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Docieplenie strażnicy - ciąg dalszy
Wiadomość dodana przez: admin (2011-02-10 10:50:05)

Spotkanie ze StrażakamiInformowaliśmy już, że OSP w Nowym Duninowie otrzymało z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinansowanie realizacji zadania pn. "Termomodernizacja budynku strażnicy w Nowym Duninowie". To jednak dopiero początek. Dofinansowanie z WFOŚiGW nie pokryje całości kosztów realizacji tej inwestycji. Strażacy zwrócili się więc do Wójta Gminy o wsparcie. Podczas wczorajszego spotkania Wójta Gminy z Zarządem OSP w Nowym Duninowie ustalono szczegóły współpracy w zakresie wspólnego wykonania zadania, które sformalizowano w postaci porozumienia. Zgodnie z zapisami zawartymi w porozumieniu Wójt Gminy, reprezentujący gminę Nowy Duninów - Uczestnika Inwestycji, zobowiązał się do dofinansowania kosztów prac (max 2.000 zł), pomocy merytorycznej przy opracowaniu dokumentów niezbędnych do złożenia zasadniczego wniosku, pomocy przy prowadzeniu postępowania przetargowego oraz prowadzenia i rozliczenia inwestycji.
Mając w pamięci dotychczasową wieloletnią współpracę z OSP, Wójt Gminy zapewnił o udzieleniu swojego wsparcia także w kwestii pozyskania brakujących środków na realizację zadania z innych źródeł.
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1158