http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Posiedzenie plenarne
Wiadomość dodana przez: admin (2011-01-13 16:09:38)

Przedstawiciele wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Nowy Duninów spotkali się wczoraj na posiedzeniu plenarnym, w którym uczestniczyli również Wójt Gminy Nowy Duninów Mirosław Krysiak, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Pietrzak oraz Kapelan Gminny ks. Adam Łach.

Ustalono m.in. termin zjazdu oddziału gminnego ZOSP RP - 21 maja 2011 r., liczbę delegatów na zjazd, liczbę przedstawicieli OSP do Zarządu Oddziału Gminnego.

Ustalono również harmonogram walnych zebrań sprawozdawczo - wyborczych w ochotniczych strażach pożarnych na terenie gminy, który przedstawia się następująco:

Dzierzązna - 12.02. 2011r.

Lipianki - 19.02.2011r.

Nowy Duninów - 26.02.2011r.

Wszystkie zebrania odbędą się o godz. 17.00

Obecny na posiedzeniu Wójt Gminy Nowy Duninów przekazał również informacje dotyczące Ochotniczych Straży Pożarnych uzyskane podczas spotkania z Wojewodą Mazowieckim w Poświętnym.
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1142