http://www.nowyduninow.info.pl/

:: I sesja Rady Gminy
Wiadomość dodana przez: admin (2010-12-01 16:08:04)

"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.". Tak ślubowało dziś 15 Radnych Gminy Nowy Duninów.

W tajnym głosowaniu wybrano przewodniczącego rady i jego zastępcę. Są to: Przewodniczący - Andrzej Pietrzak, Zastępca Przewodniczącego - Bolesław Szymański.

Zgodnie z art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), kolejna sesja Rady Gminy, podczas której Wójt Gminy Mirosław Krysiak złoży ślubowanie zaplanowana została na 6 grudnia 2010 r.

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące zwołania sesji rady w celu złożenia ślubowania przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r.
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1116