http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Centrum Edukacji Społecznej zaprasza
Wiadomość dodana przez: admin (2010-11-29 12:30:29)

Związek Gmin Regionu Płockiego realizując Projekt "Region Płocki regionem europejskim" wraz z Partnerami, tj. Gminami: Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk n/Wisłą, Drobin, Gąbin, Łąck, Mała Wieś, Nowy Duninów, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Wyszogród, w listopadzie 2008 roku podpisał Porozumienia mające na celu utworzenie w 16 lokalizacjach Centrów Edukacji Społecznej.

Założeniem utworzenia Centrów Edukacji Społecznej było utworzenie miejsca lokalnej (jedno w każdej z uczestniczących gmin) informacji o: lokalnych usługach społecznych (lokalne działania, projekty), wsparciu lokalnych społeczności przez Norweski Mechanizm Finansowy.

Dodatkowo Centra służą do dystrybucji materiałów promocyjnych, szkoleniowych oraz jako punkt kontaktowy dla lokalnych organizacji pozarządowych oferujący im dostęp do Internetu i materiałów informacyjnych służących ich działalności, a także miejsce integracji i współpracy różnych lokalnych organizacji pozarządowych i administracji publicznej. Należy również wspomnieć, iż Centra Edukacji Społecznej to miejsca zwiększania społecznych inicjatyw poprzez spotkania, szkolenia i działania informacyjne, organizację wydarzeń typu: spotkanie informacyjne z lokalną władzą, organizacji pozarządowych i lokalną społecznością, obejmujące promocję działań projektu Region Płocki regionem europejskim.

Związek Gmin Regionu Płockiego w ramach realizowanego projektu zakupił wydawnictwa dotyczące przede wszystkim problematyki społecznej, prowadzenia małych i średnich przedsiębiorstw, samokształcenia, przepisów prawnych (w szczególności dotyczących organizacji pozarządowych i spraw społecznych), projektów dofinansowywanych ze środków unii (wykaz wydawnictw przedstawia tabela). W sumie do każdego z Centrów trafiło 53 pozycje wydawnicze.


Lista wydawnictw dostępna w CES w Nowym Duninowie.


adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1114