http://www.nowyduninow.info.pl/

:: I Sesja Rady Gminy w kadencji 2010 - 2014
Wiadomość dodana przez: admin (2010-11-29 10:43:22)

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym pierwszą sesję nowo wybranej rady zwołuje jej przewodniczący z poprzedniej kadencji najpóźniej 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju. Ogłoszenie takie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 25 listopada 2010 r. Przewodniczący Rady Gminy Nowy Duninów kadencji 2006 - 2010 Pan Andrzej Pietrzak ustalił termin I sesji Rady w nowym składzie na dzień 1 grudnia 2010 r. na godz. 12.00.
Pierwszą sesję nowej rady prowadzi najstarszy radny nowej kadencji, ale tylko do czasu wyboru przewodniczącego. Sesja rozpocznie się wręczeniem zaświadczeń o wyborze na radnego.
Szczegółowy, planowany porządek obrad.
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1113