http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Podsumowania i nie tylko
Wiadomość dodana przez: admin (2010-11-17 16:45:05)

12 listopada br. zakończyła swoją czteroletnią kadencję Rada Gminy Nowy Duninów. Na ostatnią w minionej kadencji Sesję Rady (5 listopada br.), zostali zaproszeni liczni goście, m.in. proboszczowie obu naszych parafii, oraz przedstawiciele władz Powiatu Płockiego. Zarówno Jan Ciastek - wicestarosta płocki, jak i Adam Sierocki Przewodniczący Rady Powiatu podkreślali w swoich wystąpieniach osiągnięcia gminy Nowy Duninów i jej dynamiczny rozwój, które ich zdaniem są efektem tak dobrego zarządzania jak i umiejętnego współdziałania samorządu gminy oraz mieszkańców m.in. z władzami powiatu. Kończąc wizytę w Nowym Duninowie wręczyli Przewodniczącemu Rady Gminy Nowy Duninów Andrzejowi Pietrzakowi pamiątkowy "Medal 10 - lecia powiatu płockiego", który nadawany jest w uznaniu zasług dla powiatu płockiego. Warto przypomnieć, że takim odznaczeniem uhonorowano już OSP w Nowym Duninowie, a wcześniej Wójta Gminy Nowy Duninów Mirosława Krysiaka.

Także proboszcz parafii Soczewka Janusz Ziarko odniósł się w swoim wystąpieniu do dobrej współpracy samorządu gminy z wspólnotami parafialnymi.
Ostatnia sesja nie była ostatnim dniem pracy Radnych. Kolejne dni to odbiór inwestycji w Karolewie i początek budowy kolejnego odcinka kanalizacji Soczewka - Brwilno Dolne - część Woli Brwileńskiej. Dzień 12 listopada nie przerywa ciągłości pracy nad rozpoczętymi projektami. Wójt realizuje rozpoczęte wcześniej inwestycje, rozliczane są zadania zakończone, trwają prace nad przyszłorocznym budżetem gminy Nowy Duninów i nowymi projektami, także z zakresu budowy nowej infrastruktury.

W Brwilnie Dolnym firma HYDROPOL z Gostynina będzie prowadziła prace przy budowie kanalizacji do czasu gdy warunki pogodowe na takie prace pozwolą. Wg. zapisów umowy zakończenie prac przy inwestycji przewidziane jest na październik 2011 r. Trwają także prace w parku zabytkowym w Soczewce. Do końca miesiąca powinny być zakończone.

Jesienne deszcze jak co roku sprowadzają problemy z utrzymaniem dróg miękkich, a co za tym idzie wydatki na bieżące naprawy nawierzchni tych dróg. Co prawda opady utrudniają wykonanie prac, sukcesywnie jednak drogi są naprawiane.

Warto też wspomnieć o projektach przygotowywanych do realizacji na najbliższy okres. I tak projekt renowacji stawów w parku zabytkowym w Nowym Duninowie przeszedł wstępną ocenę otrzymując maksymalną liczbę punktów. Do końca listopada zaś złożony zostanie wniosek o dofinansowanie (w ramach PROW "Odnowa i rozwój wsi") budowy boiska sportowego w Nowym Duninowie.
Minione ostatnie tygodnie to także przeprowadzone przez instytucje wdrażające kontrole zakończonych w tym roku inwestycji. I tak zarówno kontrola budowy boiska w Soczewce (dofinansowana w ramach PROW na lata 2007 - 2013) jak i kanalizacji na ul. Płockiej i wodociągu w Jeżewie (dofinansowana z WFOŚiGW w Warszawie) nie wykazały najmniejszych uchybień.

adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1108