http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Zabytkowy park w Soczewce
Wiadomość dodana przez: admin (2010-10-25 10:06:31)

park w Soczewceto część spuścizny po rodzinie Epsteinów. Dość dobrze zachowany dworek, część parku oraz jezioro - to one do dziś szepczą o czasach świetności Soczewki (Moździerza) słynnej nie tylko w Królestwie Polskim i imperium rosyjskim, ale także poza ich granicami.
Ważne są drogi i kanalizacja, bo te elementy bezpośrednio wpływają na jakość naszego codziennego życia. Jednak obok nowej infrastruktury, są w naszym posiadaniu dobra materialne, które pozostawili nam w spadku nasi przodkowie. Powinnością nas wszystkich jest tak pamięć o historii, jak i dbałość o powierzony nam majątek i pozostawienie go przyszłym pokoleniom przynajmniej w stanie nie gorszym od zastanego przez nas.
Renowacja obiektów zabytkowych jest tak kosztowna jak i skomplikowana. Wszelkie prace odbywają się pod okiem konserwatora zabytków. Tak też jest w przypadku zabytkowego parku w Soczewce - jednego z elementów dawnego założenia dworskiego wpisanego do rejestru zabytków w roku 1975. Mimo trudności samorząd gminy nie zrezygnował z realizacji projektu pn. "Zagospodarowanie Parku Zabytkowego w m. Soczewka, gm. Nowy Duninów". Zadanie zostało podzielone na etapy. Obecnie realizowany jest I etap obejmujący wycinkę drzew i nowe nasadzenia, pielęgnację drzew, wykonanie alejek żwirowych (będą służyły jako podbudowa alejek utwardzonych które zostaną wykonane w kolejnych etapach), elementy małej architektury. Jednym z ciekawszych elementów w parku jest krąg grabowy, który zostanie w wyniku prowadzonych prac odtworzony. Park będzie wyglądał imponująco pod warunkiem, że uznamy go wszyscy za naszą wizytówkę i będziemy o niego wspólnie dbali. Powyrywane ławki i kosze na śmieci niech odejdą w zapomnienie.
zdj. 20 październik 2010 r - grabowy krąg w parku
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1105