http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Hydranty w Jeżewie
Wiadomość dodana przez: admin (2010-09-21 10:25:30)

Ul. ParcelowaNie dalej jak w ubiegłym tygodniu odebrany został wodociąg w Jeżewie. Trwają jeszcze prace przy podłączeniu poszczególnych gospodarstw. W sumie wykonano 30 przyłączy i sieć o łącznej długości ponad 5km..

Nie jest to może duża liczba, ale kryją się za nią konkretne osoby, które po wielu latach zdecydowały się korzystać z gminnej sieci wodociągowej.

Jeżewo to także wymarzona lokalizacja na domek letniskowy. Blisko Płocka i blisko wyjątkowego kompleksu leśnego. A jeżeli mówimy już o bliskości lasu warto także podnieść aspekt bezpieczeństwa. Zagrożenie pożarowe w takich rejonach jest wysokie. Tym bardziej cieszą hydranty zlokalizowane tuż przy drodze.

Budowa wodociągu została dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Koszt budowy wyniósł 470 tys. zł netto. Kwota ta stanowi prawie 70% budżetu inwestycyjnego na rok 2010 co jasno obrazuje możliwości finansowe gminy. Bez pozyskanych środków na zrealizowane w 2010 r. zadania nie byłoby np.: boiska w Soczewce, kanalizacji w Bwilnie Dolnym, na ul. Płockiej w Nowym Duinowie etc. Nie byłoby też zapewne dalszego ciągu budowy drogi w Karolewie, a będzie. W czwartek, 23 września zostanie podpisana umowa z wykonawcą. Pod koniec zaś przyszłego tygodnia powinien zostać przekazany plac budowy. Wszystko wskazuje na to, że to nie koniec tegorocznych inwestycji.

Szczegóły w Biuletynie informacji Publicznej w dziale "Zamówienia publiczne"
zdj. 14 wrzesień 2010 r. Jeżewo. Odbiór wodociągu
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1087