http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Nowa oferta dla gimnazjalistów
Wiadomość dodana przez: admin (2010-08-27 13:51:43)

lekcje w leśniczówcePrzygotowania do roku szkolnego 2010/11 na ukończeniu.
Już za kilka dni w szkołach zrobi się gwarno. Klasy pierwsze na pewno z uwagą będą śledzić ofertę zajęć pozalekcyjnych oferowanych przez nasze placówki. Dla Nich oraz wszystkich pozostałych gimnazjalistów mamy dobrą wiadomość. Otóż, wniosek Wójta Gminy Nowy Duninów dotyczący udziału Publicznego Gimnazjum
im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie w projekcie systemowym "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów przez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Zagrajmy o sukces"został zakwalifikowany do realizacji. Oznacza to, że z dniem 1 września oferta zajęć pozalekcyjnych zostanie znacznie poszerzona.

Drugi wniosek dotyczył pozyskania środków finansowych dla Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 - 2014 "Radosna szkoła". Pozyskane w ten sposób 12 tys zł zostanie wydatkowane na zakup pomocy dydaktycznych do klas I - III.

Do zobaczenia 1 września!
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1083