http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Nie ma wakacji w inwestycjach.
Wiadomość dodana przez: admin (2010-08-25 14:54:05)

Ul. ParcelowaWakacje owszem, ale nie w inwestycjach. Kończone są rozpoczęte projekty i rozpoczynane nowe. Po odbiorze drogi w Dzierząznie i boiska w Soczewce przyszedł czas na odbiór ul. Parcelowej w Nowym Duninowie, który właśnie trwa.

Została też podpisana umowa na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brwilno, Soczewka, Brwilno Dolne, Wola Brwileńska – Etap I i II w m. Brwilno Dolne i Wola Brwileńska".

19 sierpnia został ogłoszony przetarg na Budowę drogi gminnej w m. Karolewo od km 0+000 do km 1+131,44 dł. 1131 - etap I od km 0+000 do km 0+300 gm. Nowy Duninów. Rozstrzygnięcie przetargu zaplanowano na 3 września 2010 r.

Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na renowację parku zabytkowego w Soczewce.

Warto też wspomnieć o planach inwestycyjnych na terenie Nowego Duninowa możliwych do realizacji pod warunkiem pozyskania dofinansowania z Unii Europejskiej ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (działanie "Odnowa i rozwój wsi"). Wójt spotka się w tej sprawie z mieszkańcami Nowego Duninowa 27 sierpnia 2010 r. o godz. 18.00 w sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum.
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1082