http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Zmiany organizacyjne w placówkach oświatowych
Wiadomość dodana przez: admin (2010-08-25 07:41:15)

Jeszcze wakacje, ale tak samorząd gminy jak i dyrektorzy szkół myślą już o 1 września. Istotną z punktu widzenia zarządzających placówkami oświatowymi jest ich przygotowanie techniczne. Wakacje więc, to czas przygotowań. Dla obsługi czas nie mniej pracowity od roku szkolnego.

Za tydzień wracają uczniowie. Do szkół dowozić ich będzie m.in. wyłoniony w drodze przetargu nowy przewoźnik: PKS Płock.Wczoraj Wójt Gminy podpisał stosowną umowę. Zmiany będą także w zakresie dożywiania uczniów. Posiłki do szkół będą dostarczane przez firmę zewnętrzną. Do przetargu na świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczenia posiłków do szkół z terenu gminy Nowy Duninów w dni nauki szkolnej, realizowane w ramach Programu Rządowego Pomoc państwa w zakresie dożywiania; tzn. przygotowanie i dostawa posiłków do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Duninowie oraz do Szkoły Podstawowej w Soczewce zgłosiło się 5 firm. Wykonawca będzie dostarczał do naszych placówek 1 gorący posiłek w postaci zupy (wraz z pieczywem) zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci, posiłek o kaloryczności nie mniejszej niż 550kcal i gramaturze nie mniejszej niż 450ml.

Zanim jednak rozpocznie się rok szkolny, jeszcze cały tydzień wakacji!
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1081