http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Zakończone inwestycje
Wiadomość dodana przez: admin (2010-07-23 10:24:14)

DzierząznaW czerwcu b.r. zamieściliśmy krótki reportaż będący relacją z trwających na terenie gminy Nowy Duninów prac związanych z budową i modernizacją infrastruktury. Dziś warto podsumować miniony miesiąc. Upłynął on pod znakiem najważniejszej w naszym regionie imprezy promującej Mazowsze Północne - Regat Żeglarskich, ale także realizacji ważnych dla naszych mieszkańców inwestycji.

Mimo niewielkich własnych możliwości finansowych gminy oraz narastających trudności w pozyskiwaniu środków unijnych, samorządowi gminy udało się zrealizować wielomilionową inwestycję w Dzierząznie. Jeszcze w początkach roku 2008 droga prowadząca do tej miejscowości była własnością powiatu. W ciągu niespełna 2,5 roku udało się zakończyć wszystkie procedury związane z jej przejęciem na własność gminy, wykonać projekt przebudowy, pozyskać środki na realizację projektu i zakończyć budowę. W czerwcu b.r. zakończono prace, 12 lipca natomiast wykonawca (Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Budowlanych S.A. z Gostynina) przekazał oficjalnie drogę do użytku.
Jest to najkosztowniejsza inwestycja na naszym terenie i największe środki, które udało się pozyskać na jedno przedsięwzięcie.
DzierząznaPrzypomnijmy. W roku 2005 na realizację projektu pn. "Modernizacja drogi gminnej Nowy Duninów - Trzcianno" Wójt Gminy pozyskał fundusze z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.165.078 PLN (kwota całkowita budowy to 1.370.680 PLN). Był to ogromny sukces wszystkich, którzy zaangażowani byli w realizację tak wspomnianego projektu jak i projektów w tym samym czasie podjętych (Modernizacja dróg gminnych: Karloewo - Kamion - za kwotę ponad 500 tys. zł oraz Środoń - Jeżewo - za kwotę 479.905,00 zł). Na oddaną do użytku drogę w Dzierząznie samorząd gminy pozyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego) w kwocie 2.146.517,43 zł. Koszt budowy wyniósł natomiast 2.447.647,55 zł, czyli więcej niż trzy wspomniane inwestycje drogowe łącznie z roku 2005 r.
Miarą sukcesu może być oczywiście wielkość środków pozyskanych na realizację celu. Dla samorządu gminy Nowy Duninów jednak jest to miara pośrednia. Najistotniejszą jest bowiem zadowolenie mieszkańców, poprawa ich codziennego bytu i rozwój regionu.

Co zyska Dzierzązna? Bez wodociągu, kanalizacji i dobrych dróg dojazdowych pozostałaby bez większych szans na dalsze zmiany. Trudno jest bowiem zachęcić ludzi by budowali swoje domy bez dostępu do podstawowej infrastruktury technicznej. Biorąc zaś pod uwagę położenie geograficzne oraz strukturę przestrzenną tego regionu oddziaływanie czynników antropogenicznych nie będzie miało wielkiego wpływu na ewentualne wystąpienie zmian lokalnego klimatu. Dzierzązna ma więc szansę pozostać atrakcyjnym miejscem pod względem istniejących tam warunków przyrodniczo - krajobrazowych, a jednocześnie dobrym miejscem na osiedlenie się.

SoczewkaDrugą inwestycją oddaną 20 lipca br. do użytku jest boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Soczewce. Plac budowy pod inwestycję przekazano 16.04.2010r. W ciągu 3 miesięcy wykonano boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej o powierzchni 1800 m2. Wokół boiska ułożono chodnik z kostki betonowej szer. 2m oraz ogrodzenie o wysokości 4m. Boisko zostało wyposażone w bramki, piłkochwyty o wys. 5,5 m a także oświetlenie.
SoczewkaLista wykonanych prac na terenie szkoły jest dłuższa. Przeprowadzono również remont istniejącego już i wykorzystywanego przede wszystkim przez uczniów boiska o nawierzchni asfaltowej. Cały teren jest monitorowany
.

Boisko dostępne jest dla wszystkich mieszkańców gminy Nowy Duninów nieodpłatnie, codziennie w godzinach 10.00 - 21.00. Każdy kto zechce skorzystać z obiektu powinien wcześniej zgłosić się do konserwatora obiektu - Pana Marcina Kruszewskiego (tel.: 24/261 01 22 - do godz. 15.00).

Już dziś zainteresowanie wykorzystaniem obiektu do celów rekreacyjnych i sportowych potwierdza całkowitą zasadność przystąpienia do projektu, a jednocześnie wskazuje dalszy kierunek działań w zakresie budowy infrastruktury społecznej.
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1073