http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Tegoroczne inwestycje w toku
Wiadomość dodana przez: admin (2010-06-24 17:55:19)


Inwestycje 2010 r.

Sytuacja finansowa województwa mazowieckiego, a co za tym idzie także mazowieckich gmin jest trudna. Wiele tegorocznych, potrzebnych bardzo projektów, które miały być współfinansowane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego nie zostanie zrealizowanych. Powodem jest m.in. tzw. "janosikowe", czyli "obowiązkowa wpłata do budżetu państwa, którą płacą najbogatsze samorządy na rzecz pozostałych. Stanowi określony odsetek dochodów podatkowych województwa sprzed dwóch lat, a jego wysokość zależy od wysokości wpływów podatkowych. W tym roku obowiązek zapłaty "janosikowego" mają Mazowsze (940 mln zł) i Dolny Śląsk (16 mln zł). W przypadku mazowieckiego wpłata sięgnie 54 proc. dochodów." (Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego) Zarząd województwa mazowieckiego podjął decyzję o zaskarżeniu do Trybunału Konstytucyjnego przepisów dotyczących tzw. janosikowego.

Niestety, z przyczyn powyższych, także część inwestycji w gminie Nowy Duninów nie otrzyma w tym roku dofinansowania od Marszałka. Jednak mimo trudnej sytuacji finansowej realizacja planów inwestycyjnych w gminie trwa. I tak na ul. Parcelowej pojawiły się ekipy budowlane. Plany zaś co do parku zabytkowego w Soczewce przewidują realizację projektu w mniejszym zakresie, na ile tylko pozwolą możliwości finansowe gminy.

Ekipy budowlane kontynuują prace przy budowie drogi gminnej Mościska - Dzierzązna - dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.
Z wiosną rozpoczęto także budowę boiska sportowego w Soczewce.

W czerwcu br. rozpoczęła się budowa kanalizacji na ul. Płockiej oraz budowa wodociągu w Jeżewie. Obie inwestycje dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Kontynuowane są także dość kosztowne prace remontowe gminnych dróg miękkich oraz ich udrażnianie.
Co jeszcze w roku 2010?

Otrzymane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych dofinansowanie pozwoli na kontynuację projektu budowy drogi gminnej w Karolewie, a otrzymane środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach działania 321 na kontynuację budowy kanalizacji w pozostałej części Brwilna Dolnego oraz części Woli Brwileńskiej (przetarg powinien być ogłoszony jeszcze w czerwcu br.). Mieszkańcy Soczewki oraz część mieszkańców Brwilna Dolnego w tej chwili korzystają już z kanalizacji. Podpisywane są kolejne umowy, trwają kolejne włączenia do sieci.
Projekty, których nie uda się zakończyć w bieżącym roku realizowane będą, zgodnie z założeniami w roku 2011.

Rozwój gminy Nowy Duninów zależny jest od wielu czynników. Najistotniejszym jest umiejętność zdobywania środków z zewnątrz. Nie jest to sprawa prosta jeśli zważyć wielkość funduszy stanowiących budżet gminy. A przecież tylko część całego budżetu stanowi budżet inwestycyjny. Uproszczona może, ale stanowiąca sedno problemu, to zależność między wkładem własnym wymaganym do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów. Im mniejszą kwotą dysponuje samorząd, tym mniej może pozyskać

Samorząd gminy Nowy Duninów na inwestycje rocznie może przeznaczyć zaledwie 500 - 700 tys zł. W większości stanowią one wkład własny gminy w granicach 15-50% wartości prowadzonych inwestycji. Brakujące 85-50% trzeba znaleźć poza budżetem gminy.

Kolejnym jednak problemem jest ograniczona pula środków unijnych w stosunku do potrzeb zgłaszanych przez samorządy. Mimo, że wnioski przygotowywane są dobrze, a inwestycje uzasadnione, po zakończeniu procedur konkursowych ok. 80% wniosków nie otrzymuje dofinansowania.Gmina Nowy Duninów nie ma jednak większego wyboru jeśli idzie o finansowanie zadań inwestycyjnych. 700 tys. zł nie wystarczyłoby nawet na budowę boiska sportowego w Soczewce, nie mówiąc o wielomilionowej inwestycji w Dzierząznie.
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1059