http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Ruszyły juz prace budowlane
Wiadomość dodana przez: nowy admin (2010-04-27 09:02:06)

Ruszyły prace związane z budową boiska sportowego w m. Soczewka. W dniu 13.04.2010r., tak jak zaplanowano, została podpisana umowa z liderem konsorcjum firmą „BUDROX” Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego i Zagospodarowania Terenów Zielonych sp. z o.o. z siedzibą w Gostyninie oraz "POLCOURT" S.A na wykonanie zadania pn.: „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Soczewce, gm. Nowy Duninów”. Plac budowy pod inwestycję przekazano 16.04.2010r. Planowane prace obejmują wykonanie boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej o powierzchni 1800 m2. Wokół boiska zostanie wykonany chodnik z kostki betonowej szer. 2m oraz ogrodzenie o wysokości 4m. Boisko zostanie wyposażone w bramki, piłkochwyty o wys. 5,5 m a także oświetlenie składające się z 8 sztuk opraw oświetleniowych umieszczonych na słupach z wysięgnikami. Termin zakończenia prac przewidziany w umowie - 23.08.2010r. Wszystko wskazuje na to, że roboty budowlane zakończą się dużo wcześniej.
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1025