http://www.nowyduninow.info.pl/

:: inwestycje
Artykuł dodano: 2019-10-30 03:00:53

Plan rozwoju lokalnego na lata 2007 - 2013 to zbiór planowanych przez nasze władze samorządowe inwestycji. Dokument ten nie pozostaje jednak bez zmian. W 2007 roku, podczas prac nad dużym projektem realizowanym wraz ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego (Ogólnodostępne strefy rekreacji) koniecznym stało się wprowadzenie zmian także do naszego Planu. Stąd Uchwała podjęta 23.03.2007 roku.

Poniżej linki do dokumentów opisujących nasze zamierzenia na lata 2007 – 2013:


 Na co wydajemy nasze pieniądze:

  1. Zestawienie - inwestycje w latach 2004 - 2006
  2. Inwestycje wykonane w 2007 roku - zestawienie tabelaryczne
  3. plany inwestycyjne na 2007 rok
  4. wydatki na zadania inwestycyjne w 2006 roku
  5. Inwestycje w gminie w 2005 roku
  6. Wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2004
  7. Zadania pozainwestycyjne realizowane w roku 2004 replica rolex

sprawdźSzczegóły:

adres strony: http://nowyduninow.info.pl/menu.php?dzial=7