szukaj:
 Imieniny: Henryka i Mariusza wtorek, 19 stycznia 2021  
TU JESTEŚMY
mapa
GMINA
NOWY DUNINÓW
Wójt Gminy Nowy Duninów zaprasza
zabytki
nasza gmina dziś
info dla inwestora
FILMY
Gminny Kurier Telewizyjny
HISTORYCZNIE
ziemia duninowska
w starej fotografii
repliche rolex fake rolex rolex replica rolex kopia
SERWIS TURYSTYCZNY
baza noclegowa

gdzie warto być
WYCIECZKI KM
WYDARZENIA
IMPREZY
REGATY 2013
REGATY 2012
REGATY 2011
REGATY 2010
REGATY 2009
REGATY 2008
wrześniowe REGATY
REGATY 2007
Regaty Żeglarskie
FOTOREPORTAżE
kalendarz imprez
replicas rolex
KULTURA
OŚWIATA
SPORT
GOK

stypendia

SP w Nowym Duninowie
SP w Soczewce
Publiczne Gimnazjum w Nowym Duninowie

Gminna Biblioteka Publiczna

Centrum Edukacji Społecznej
POMOC SPOŁECZNA

GOPS w Nowym Duninowie
INWESTYCJE
OFERTY
Unia i My
WFOŚiGW w gminie Nowy Duninów
inwestycje
INFO
DLA ROLNIKÓW
Francuzi w Dzierząznie
WAŻNE
SZKOLENIA
KRUS dla Rolnika
Wójt Gminy
Mirosław Krysiak
Biografia
Rada Gminy
skład osobowy
sesje
Z Życia Naszej Gminy
Nowy Duninów
-
Roncello
dziennik pobytu 2010
dziennik pobytu 2009
dziennik pobytu 2007
dziennik pobytu 2006
prosto z Roncello
ogłoszenia
Kupię (0)
Różne (0)
Sprzedam (0)
Usługi (0)
Zamienię (0)
KONTAKT
Urząd Gminy
w Nowym Duninowie
ul. Osiedlowa 1
09 -505 Nowy Duninów
tel./fax:
(024) 261 02 36
(024) 261 02 72
e-mail:

Urząd Gminy


admin
subskrypcja
Nasz elektroniczny biuletyn prosto na Twoją skrzynkę!

pogoda
Tańsze ciepło - modernizacja kotłowni w Nowym Duninowie trwa. - 2013-12-02 15:23:38Wg prognoz synoptyków, mroźna zima w najbliższym czasie nie zawita do nas. I jeśli brać pod uwagę nasze portfele, dobrze że jej nie śpieszno. Poza tym jesienna, dość ciepła aura zmniejsza niedogodności związane z okresowymi przerwami w dostawie ciepła do mieszkań komunalnych przy ul. Słonecznej w Nowym Duninowie. Przerwy te, trwające od kilku dni, związane są z modernizacją kotłowni, która zasila w ciepło wspomniany budynek oraz budynek Urzędu Gminy. W następnym tygodniu urządzenia w kotłowni (dotychczas wykorzystujące dość drogi olej opałowy) będą dostosowane do produkcji ciepła z biomasy (pellety). Wg analiz koszt prowadzonej obecnie modernizacji powinien zwrócić się w ciągu najbliższego sezonu grzewczego. Jeśli nowe rozwiązania sprawdzą się, w przyszłości taką modernizację wójt planuje przeprowadzić w szkole w Nowym Duninowie.
zdj. 2 grudnia 2013 r. Modernizacja kotłowni przy ul. Słonecznej w Nowym Duninowie
dodał: km komentarz [0] |
Jaka będzie najbliższa przyszłość naszej oświaty? - 2013-11-29 10:51:16
Jednym z ważniejszych priorytetów polskiego systemu oświaty jest upowszechnienie wychowania przedszkolnego. Zgodnie z założeniami MEN od września 2015 roku każde dziecko 4-letnie będzie miało prawo do edukacji przedszkolnej. O przygotowanie odpowiedniej liczby miejsc zadbać musi gmina. Miejsce takie może być zorganizowane także przez organ niepubliczny. W roku 2017 takie samo prawo do wychowania przedszkolnego będzie przysługiwało również wszystkim 3-latkom.

Jak wiadomo, wychowanie przedszkolne to zadanie własne gminy. Jeśli samorząd nie prowadzi przedszkola, ma obowiązek uczestniczyć w kosztach pobytu dzieci generous copy panerai radiomir 1940 w innych placówkach tego typu, także niepublicznych. Dlatego też, mimo że przedszkola nasz samorząd nie prowadzi, w projekcie gminnego budżetu na rok 2014, w dziale 80104 – przedszkola, zapisano kwotę 80 tys. zł, z czego 20 tys. zł planuje się przeznaczyć na dofinansowanie pobytu dzieci w płockich przedszkolach, pozostała część planowanych wydatków to dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. Niepublicznego Przedszkola w Nowym Duninowie, do którego obecnie uczęszcza 17 dzieci.

Kwotę dotacji na każde dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego (prowadzonego na terenie naszej gminy) Radni ustalili zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty i wynosi ona 75% ustalonych wydatków w budżecie najbliższej gminy na prowadzenie przedszkola publicznego w przeliczeniu na jednego ucznia. W naszym wypadku jest to gmina Łąck.
Środki z budżetu przekazywane są do placówki co miesiąc na podstawie informacji o faktycznej liczbie uczniów wg stanu na pierwszy dzień miesiąca, w którym przekazywana jest informacja.

spotkanie z rodzicami przedszkolaków
Kwestie te, oraz zagadnienia związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego na terenie gminy w najbliższych latach, poruszane były podczas środowego spotkania wójta z rodzicami dzieci, które uczęszczają do przedszkola Miś” przy ul. Włocławskiej. Z informacji jakich udzielili wynika, że pod względem dydaktycznym placówka spełnia ich oczekiwania. W dyskusji uczestniczył również właściciel przedszkola.

Podczas spotkania Wójt mówił też o przygotowywanych zmianach w zakresie oświaty i wychowania na terenie gminy. Oddziały przedszkolne zlokalizowane w Nowym Duninowie, Soczewce i Lipiankach w tej chwili przyjmują dzieci 5 i 6-cio letnie. Okazuje się, że niezbędne jest, w perspektywie najbliższych lat, przystosowanie tych placówek do przyjęcia dzieci młodszych. Środków na ten cel wójt szuka m.in. w ramach poddziałania 9.1.1 POKL. Złożony niedawno wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Przedszkolak w szkole” umożliwi nie tylko dostosowanie sal, stołówek, zakup pomocy dydaktycznych, ale również zorganizowanie dla najmłodszych placów zabaw w Nowym Duninowie i Soczewce. W październiku br. wniosek ten pozytywnie przeszedł ocenę formalną i został przekazany do oceny merytorycznej.

Jaka będzie najbliższa przyszłość? Jak informuje GUS: W ciągu 20 lat liczba rodzących się dzieci spadła o połowę i dalej maleje. Jesteśmy świadkami katastrofy demograficznej (…). Analizy robione przez nasz samorząd nie odbiegają od prognoz GUS-u. Stąd, jak twierdzi wójt, wynika pilna potrzeba zreformowania naszego gminnego systemu oświaty. Na ostatniej sesji Radni podjęli uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Soczewce i utworzenia tam Szkoły Filialnej (filia SP w Nowym Duninowie) z klasami I – III i oddziałem przedszkolnym. Dotychczasowym uczniom klas IV- VI (wg. stanu na dziś, we wrześniu 2014 będzie ich 19) zapewnia się kontynuowanie nauki w SP w Nowym Duninowie oraz bezpłatny dowóz i opiekę.

Dalej idące zmiany przewidują utworzenie zespołu szkół, tj. połączenia Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Nowym Duninowie, co pozwoli na kolejne oszczędności bez pogorszenia jakości nauczania i wychowania w tych placówkach.
W uzasadnieniu do uchwały czytamy, że (...) malejąca liczba dzieci oraz niewystarczające subwencjonowanie zmusza attractive replica a. lange & söhne saxonia gminę Nowy Duninów do podjęcia kroków racjonalizujących strukturę organizacyjną systemu edukacji (…) które są przedsięwzięciem optymalnym i kompromisowym w stosunku do uwarunkowań finansowych i społecznych.

Wszystko wskazuje na to, że 1 września 2014 r. w gminie Nowy Duninów nadal będą funkcjonowały 3 oddziały przedszkolne. To ważne, mówi wójt, żeby najmłodsze dzieci, mimo niesprzyjającej prognozy demograficznej, mogły uczestniczyć w wychowaniu przedszkolnym blisko swojego domu.
dodał: km komentarz [1] |
Aktywna integracja w gminie Nowy Duninów c.d. - 2013-11-28 13:17:34

Aktywna integracja w gminie Nowy Duninów
W dniach 22-24 listopada bieżącego roku Uczestnicy Projektu pn. „Aktywna integracja w Gminie Nowy Duninów” wraz z członkami najbliższej rodziny, wzięli udział w wizycie studyjnej w Warszawie. Zgodnie z założeniami Projektu celem wizyty studyjnej było zapoznanie Uczestników z działalnością trzech spółdzielni socjalnych o różnym profilu działalności.

Aktywna integracja w gminie Nowy Duninów
Przedstawiciele spółdzielni socjalnych: „Mam”, „Baby DOM” i „PRAGA” zaprezentowali teoretyczne i praktyczne aspekty zakładania spółdzielni socjalnych. Omówione zostały również problemy z jakimi borykają się spółdzielnie na co dzień, oraz zalety ich prowadzenia.
W spółdzielni socjalnej „MaM” zorganizowane zostały warsztaty rękodzieła, na których każdy mógł spróbować swoich zdolności artystycznych i wykonać bombkę choinkową.
Uczestnicy Projektu odbyli również wizytę w Centrum nauki „Kopernik”, gdzie doświadczyli samodzielnego eksperymentowania, zwiedzili Stare Miasto i Łazienki Królewskie oraz Miejski Ogród Zoologiczny.

Aktywna integracja w gminie Nowy Duninów
zdjęcia Izabela Kozłowska
dodał: km komentarz [0] |
Już niebawem na ławeczce w parku - 2013-11-22 15:24:07
Z archiwum – 19.10.2012 r.:
Większe zmiany w zespole pałacowo – parkowym rozpoczęły się kilka lat temu. Z końcem roku 2009 zameczek neogotycki zmienił właściciela. W niedługim czasie rozpoczęły się prace remontowo budowlane w samym obiekcie i wokół niego. W 2010 r. Wójt Gminy złożył wniosek o dofinansowanie inwestycji związanej z odtworzeniem 3 stawów. Zgodnie z założeniami projektu prace ziemne są na ukończeniu. Stawy stopniowo będą zapełniane wodą przez kanał dopływowy. Cały proces, ze względu na ochronę starego drzewostanu potrwa ok. 2 lat. Będzie pięknie w naszym parku. Wójt gminy szuka możliwości sfinansowania ze środków zewnętrznych II etapu inwestycji (ławeczki, alejki, oświetlenie, etc.).


Trzeba przyznać, że odrestaurowane niedawno stawy wyglądają imponująco. Nowy Duninów odzyskuje swój „charakter”.

Wszystko wskazuje na to, że w najbliższej przyszłości znów będą prowadzone prace. Wczoraj wójt złożył wniosek o dofinansowanie prac, w zakresie których, wokół największego ze stawów, wykonane zostanie m.in. oświetlenie parkowe, alejki, ciąg jezdny, nowe nasadzenia i poprawione trawniki. Tablice informacyjne będą wyznaczały trasę ścieżki dydaktycznej. A jak już przejdziemy jej szlakiem, będziemy mogli zasiąść na wygodnej, nowej ławeczce z widokiem na staw i park.
rolex replica
replica orologi
dodał: km komentarz [1] |
Co słychać w gminie Nowy Duninów? - 2013-11-21 15:04:14
Po dłuższej przerwie, za którą serdecznie przepraszamy, wracamy do systematycznej aktualizacji działu pn. NEWS.
Na początek słów kilka o inwestycjach. Zacznijmy od budowy drogi gminnej w Nowym Duninowie – ul. Wierzbowa.

Budżet gminy jaki jest wiadomo. Nie starcza na wszystko i trzeba wybierać te zadania, które są najpilniejsze i co równie ważne, na których realizację uzyskamy dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. W ubiegłym roku udało się wybudować 240 m.b. Wierzbowej w ramach I etapu. W tym roku kolejne 260 m. W sumie 0.5 km odcinek asfaltowej drogi wybudowano za niespełna 283 tys. zł, z czego 100 tys. zł to dofinansowanie uzyskane z budżetu województwa mazowieckiego w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.


Prace w Popłacinie związane z poprawą bezpieczeństwa przy drodze krajowej także zostały zakończone. Ciąg pieszy może nie jest szczytem marzeń, ale jedno jest pewne – piesi są bezpieczni. Oczywiście o ile będą pamiętali o korzystaniu z wykonanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad udogodnienia.

Bezpieczeństwo to również oświetlenie ulic i innych, ważnych dla mieszkańców miejsc. W roku 2012 mieliśmy 666 szt. punktów oświetleniowych. Utrzymanie ich kosztowało prawie 246 tys. zł. Z czego za samo zużycie energii elektrycznej zapłaciliśmy ponad 160 tys. zł. Planowane wydatki na rok 2013 to kwota ponad 271 tys. zł, z czego 148500 to koszty związane z opłata za energię elektryczną. Jak zaoszczędzić nie wyłączając światła? Jednym ze sposobów jest wymiana lamp z rtęciowych na sodowe. W ramach „Umowy o świadczenie usługi oświetlenia na terenie gminy Nowy Duninów” zawartej w ubiegłym roku z firmą „ENERGA Oświetlenie” Sp. z o.o., na przestrzeni dwóch lat (2013/2014) planuje się taki właśnie zabieg - wymianę na oświetlenie sodowe ponad 100 szt. lamp. Ostatnio tylko w samym Popłacinie, wzdłuż drogi krajowej nr 62, wymieniono 53 lampy.
dodał: km komentarz [0] |
Parafia Soczewka znów w sieci. - 2013-10-29 14:19:04


W dzisiejszych czasach załatwianie spraw przez internet, a szczególnie uzyskiwanie informacji za pośrednictwem telefonu i internetu jest czymś oczywistym. Wiedzą o tym również gospodarze obu naszych parafii. Mamy nadzieję, że tak strona internetowa parafii Duninów jak i nowo powstały serwis parafii Soczewka będą często aktualizowane.

Oto zaktualizowany przez ks. J. Ziarko adres strony internetowej parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej: www.parafiamboskiej.parafia.info.pl
dodał: km komentarz [0] |
Każda wspólnota to ludzie, którzy ją tworzą. - 2013-10-29 13:45:07


Mieszkańcy gminy Nowy Duninów tworzą wspólnotę, która składa się z wielu mniejszych, lokalnych społeczności, takich jak chociażby wspólnoty parafialne. Naturalną rzeczą dla samorządu gminy i proboszczów obu parafii jest współpraca. Odbywa się ona na różnych płaszczyznach i w różnych zakresach, ale zawsze celem jest dobro wspólne naszych mieszkańców i gminy Nowy Duninów w ogóle. Takie przedsięwzięcia jak np. budowa chodnika na cmentarzu parafialnym (wspomnieć przy tym należy, że cmentarza komunalnego na terenie gminy nie ma) odbywały się przy udziale samorządu gminy Nowy Duninów, a większe zadania, jak restauracja sakralnych obiektów zabytkowych również przy udziale samorządu województwa, którego sprawami kieruje Marszałek Adam Struzik. Także wiele mniejszych, codziennych spraw prowadzą wspólnie gospodarze parafii z gospodarzami gminy, dyrektorami naszych szkół, przedstawicielami instytucji oraz sformalizowanych i niesformalizowanych grup, które działają na naszym terenie.

Współpraca ta odbywa się w cieniu codziennych spraw. Tak po prostu - rożni ludzie, z różnych środowisk i małych społeczności działają wspólnie, wspólnie wypracowują nowe kierunki rozwoju naszej gminy i tym samym dbają o dobro mieszkańców. Dopiero wyjątkowe okoliczności, takie jak wizyta gości, podsumowania, sprawozdania skłaniają do tego by mówić o tym głośno.
Takim właśnie momentem, skłaniającym do refleksji i podziękowania ludziom, którzy angażują się w sprawy wspólnoty parafialnej tworzącej Kościół pw. św. Mikołaja w Duninowie, była niedzielna wizyta Biskupa Płockiego Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Romana Adama Marcinkowskiego – ulubionego duszpasterza dzieci i młodzieży duninowskich szkół, który pozostaje dla wielu z nas gościem zawsze oczekiwanym i wyjątkowym.
Tak Jego Ekscelencja Biskup jak i proboszcz parafii ks. Adam Łach, podczas niedzielnego spotkania, podkreślali wartość dobrej współpracy i jej efekty. Wśród podziękowań skierowanych do wielu ludzi, grup społecznych i instytucji zawarte były również te skierowane do samorządu gminy.
zdj. Wizyta duszpasterska w parafii Duninów. Październik 2011 r.
dodał: km komentarz [0] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] archiwum newsów
Biuletyn Informacji Publicznej
ISO 9001


NA GORĄCO
NGO
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

nasi partnerzy

Województwo Mazowieckie

Powiat Płocki

Ludowy Klub Sportowy <b>Wisła</b> w Nowym Duninowie

Nasze Lipianki

parafia pw. św. Mikołaja w Nowym Duninowie

Parafia pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Soczewce

Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza GostynińskiegoFundacja Aktywni Razem

Gostynińsko – Włocławki Park Krajobrazowy

Powiatowy Urząd Pracy w PłockuWojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Płocku
kalendarz
Styczeń
N Pn Wt Śr Cz Pt So
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
on-line
Gości On-line: 1

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie materiałów zawartych w serwisie tylko za zgodą autorów