szukaj:
 Imieniny: Jana i Przybysława środa, 27 stycznia 2021  
TU JESTEŚMY
mapa
GMINA
NOWY DUNINÓW
Wójt Gminy Nowy Duninów zaprasza
zabytki
nasza gmina dziś
info dla inwestora
FILMY
Gminny Kurier Telewizyjny
HISTORYCZNIE
ziemia duninowska
w starej fotografii
repliche rolex fake rolex rolex replica rolex kopia
SERWIS TURYSTYCZNY
baza noclegowa

gdzie warto być
WYCIECZKI KM
WYDARZENIA
IMPREZY
REGATY 2013
REGATY 2012
REGATY 2011
REGATY 2010
REGATY 2009
REGATY 2008
wrześniowe REGATY
REGATY 2007
Regaty Żeglarskie
FOTOREPORTAżE
kalendarz imprez
replicas rolex
KULTURA
OŚWIATA
SPORT
GOK

stypendia

SP w Nowym Duninowie
SP w Soczewce
Publiczne Gimnazjum w Nowym Duninowie

Gminna Biblioteka Publiczna

Centrum Edukacji Społecznej
POMOC SPOŁECZNA

GOPS w Nowym Duninowie
INWESTYCJE
OFERTY
Unia i My
WFOŚiGW w gminie Nowy Duninów
inwestycje
INFO
DLA ROLNIKÓW
Francuzi w Dzierząznie
WAŻNE
SZKOLENIA
KRUS dla Rolnika
Wójt Gminy
Mirosław Krysiak
Biografia
Rada Gminy
skład osobowy
sesje
Z Życia Naszej Gminy
Nowy Duninów
-
Roncello
dziennik pobytu 2010
dziennik pobytu 2009
dziennik pobytu 2007
dziennik pobytu 2006
prosto z Roncello
ogłoszenia
Kupię (0)
Różne (0)
Sprzedam (0)
Usługi (0)
Zamienię (0)
KONTAKT
Urząd Gminy
w Nowym Duninowie
ul. Osiedlowa 1
09 -505 Nowy Duninów
tel./fax:
(024) 261 02 36
(024) 261 02 72
e-mail:

Urząd Gminy


admin
subskrypcja
Nasz elektroniczny biuletyn prosto na Twoją skrzynkę!

pogoda
Budowa drogi gminnej Mościska - Dzierzązna - 2009-08-24 08:44:32

RPO WM

„Budowa drogi gminnej
Mościska – Dzierzązna”

Budowa drogi o długości 3 km 697,3 mb obejmuje dwa etapy:

I etap – od km 0+058,92 do km 2+058,92.

II etap – od km 2+058,92 do km 3+756,22.

Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A w Gostyninie. Ul. Krośniewicka 5; 09-505 Gostynin.

Wartość realizacji projektu 2 993 413,54 zł

Budowa drogi dofinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.
Priorytet III Regionalny System Transportowy,
Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa. w kwocie 2 544 401,48 zł.

Termin zakończenia prac, zgodnie z umową planowany jest na dzień 30 czerwiec 2010 r.
Ze względu na duży zakres prac przewiduje się znaczne utrudnienia w ruchu. Samorząd Gminy Nowy Duninów pragnie zapewnić, iż dokłada wszelkich starań, by ograniczyć wynikłe niedogodności.
Wójt Gminy poczynił wstępne ustalenia z Leśniczym Nadleśnictwa Łąck w sprawie korzystania z dróg leśnych przez mieszkańców Dzierzązny na czas budowy drogi gminnej.
Samorząd Gminy Nowy Duninów przeprasza wszystkich użytkowników drogi, szczególnie mieszkańców miejscowości Dzierzązna za wynikłe utrudnienia.


Dzierzązna
dodał: km komentarz [0] |
Stypendia - 2009-08-20 11:22:10
Informujemy, że do 15 września 2009r. Będą przyjmowane wnioski o przyznanie stypendium szkolnego oraz przyznanie zasiłku szkolnego.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszej stronie, dział: Kultura Oświata Sport / stypendia.
dodał: nowy admin komentarz [0] |
INFORMACJA DLA ROLNIKÓW - 2009-08-19 14:05:14
Zgodnie z art. 6 pkt 3, art.7 i art. 10 pkt 1 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Z 2006 r. Nr 52 poz.379) Urząd Gminy w Nowym Duninowie uprzejmie

I N F O R M U J E
iż będą wydawane wnioski o zwrot podatku akcyzowego.

Formularze wniosków będzie można pobrać w tutejszym Urzędzie Gminy pok.16 od dnia 17 sierpnia 2009 r.
Formularz wniosku znajduje się również na stronie internetowej naszej gminy: www.nowyduninow.info.pl
W/w wnioski o zwrot podatku należy składać do Urzędu Gminy w Nowym Duninowie pok. 16 w terminie od dnia 01 września do 30 września 2009 r.
Do wniosku o zwrot podatku należy dołączyć:
1.Faktury VAT albo potwierdzone przez upoważnionego przez wójta, burmistrza, pracownika urzędu gminy za zgodność z oryginałem ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju.
2.Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.
Wypłata zwrotu przyznanego podatku nastąpi w terminie od 1 listopada do 30 listopada 2009 r.
dodał: nowy admin komentarz [0] |
Newsy z gminy Nowy Duninów na dobry koniec tygodnia - 2009-08-14 16:31:03
Cmentarz parafialny w Nowym DuninowieŻe współpraca popłaca, o tym nasi samorządowcy wiedzą. Z korzyścią dla nas wszystkich potrafią współpracować z niejedną instytucją. Połączenie sił lub środków oznacza bowiem najczęściej pomyślny finał przedsięwzięcia. Tym razem sprawa dotyczy chodnika na cmentarzu parafialnym w Nowym Duninowie i współpracy Proboszcza Parafii Duninów oraz Samorządu Gminy. Jest to kolejny zakończony sukcesem, wspólnie wykonany projekt.
Z budżetu gminy Nowy Duninów nie wydatkowano na ten cel środków, ale zapewniono fachowe wykonanie prac. Położenie kostki w miejscu głównych alejek dało wspaniały efekt. Prace zostały dziś zakończone. W najbliższych dniach, po małej kosmetyce chodnik oficjalnie zostanie oddany do użytku.
A teraz informacja dla wszystkich, którzy mieszkają przy drodze powiatowej nr 2990W (Nowy Duninów – Trzcianno – Jeżewo – Stary Duninów), w tym mieszkańców mających swoje posesje przy ul. Wierzbowej w Nowym Duninowie. Wczoraj Wójt Gminy, zgodnie z wolą mieszkańców złożył do Zarządu Dróg Powiatowych wniosek o przejęcie tej drogi na własność gminy. Tytuł własności umożliwi przystąpienie do działań na rzecz poprawy jej stanu technicznego.
dodał: km komentarz [3] |
Droga nr 62 do modernizacji - 2009-08-14 15:40:33
konsultacje społeczneOd dawna Wójt wspierany przez Radę Gminy wnioskował o modernizację drogi krajowej nr 62. Jest to nasz główny szlak komunikacyjny, z którego korzystamy na co dzień, w sąsiedztwie którego (bliższym i trochę dalszym) usytuowanych jest znaczna większość miejscowości przynależnych do gminy Nowy Duninów.
Coraz większe natężenie ruchu w połączeniu z niewystarczającymi rozwiązaniami technologicznymi wciąż budzi niepokój władz samorządowych gminy mimo, że od kilku lat w ramach dobrej współpracy z przedstawicielami GDDKiA w Warszawie i wspólnym finansowaniu inwestycji dało się znacznie poprawić bezpieczeństwo przede wszystkim pieszych. Czy ktoś jeszcze pamięta spacer z Nowego Duninowa do Karolewa czy Nowej Wsi poboczem drogi?

O planowanej rozbudowie krajówki pisaliśmy niejednokrotnie. Projekt ten w chwili obecnej jest na etapie konsultacji społecznych. Wniesione dotychczas przez Wójta wnioski zostały w nim uwzględnione. Po konsultacjach społecznych i analizie przedstawionego przez projektantów planu rozbudowy drogi, Wójt wespół z Radnymi złożą dodatkowe uwagi w formie wniosków. Okres konsultacji społecznych to także czas, w którym mieszkańcy mogą na piśmie zgłaszać swoje propozycje i zastrzeżenia.

Realizacja inwestycji pn. „Rozbudowa DK62 na odcinku: Zadanie I: Granica woj. Kujawsko-Pomorskiego – miasto Płock”, oznacza m.in. ciąg dalszy budowy chodników, także na odcinku Nowy Duninów – Stary Duninów. Oznacza to poprawę bezpieczeństwa pieszych oraz warunków ruchu drogowego, o co Wójt i Rada zabiegali od dawna. To także poprawa przepustowości skrzyżowań, polepszenie warunków ekologicznych mieszkańców oraz aktywizacja gospodarcza terenów położonych w sąsiedztwie drogi. Cele te zostaną osiągnięte m.in. poprzez:
  • Rozbudowę jezdni o szerokości 7.0m

  • Przebudowę mostu w m. Soczewka

  • Przebudowę istniejących zatok autobusowych

  • Budowę Miejsc Kontroli Pojazdów dla Inspekcji Transportu Drogowego

  • Budowę drogi serwisowej

  • Budowę chodników

Informacje o dalszych losach projektu będą w naszym serwisie zamieszczane w miarę postępu prac nad nim. I obyśmy nie musieli na najlepsze newsy długo czekać. Tego życzymy wszystkim użytkownikom drogi krajowej nr 62.
zdj. konsultacje społeczne w Soczewce replica iwc aquatimer
dodał: km komentarz [0] |
Informacja dla tych, którzy nie wierzyli - 2009-07-30 16:15:22
Ul. Parcelowa- ul. Parcelowa będzie modernizowana.
Także w bieżącym roku, mimo trudnej sytuacji gospodarczej, na wniosek marszałka Adama Struzika uruchomiono Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza.
Dzięki SIWRM mamy szansę na zrealizowanie kolejnych inwestycji.
Zgodnie z podjętą 27 lipca br. uchwałą radnych województwa gmina Nowy Duninów otrzyma wsparcie finansowe na „Przebudowę drogi gminnej w m. Nowy Duninów – ul. Parcelowa”; (Komponent C - Mazowiecki Instrument Wsparcia Wyrównywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej) w kwocie 193000,00 zł oraz na „Remont Szkoły Podstawowej w Lipiankach, gm. Nowy Duninów” (Komponent B - Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych – Powiaty) w kwocie 25 000.00 zł.
Co prawda z budżetu gminy także musimy do obu inwestycji wnieść wkład, ale bez wsparcia Marszałka nie mielibyśmy szans na ich realizację.
I tak w Szkole Podstawowej w Lipiankach będzie można wymienić stolarkę okienną. Natomiast w ramach projektu pn. „Przebudowy drogi gminnej w m. Nowy Duninów – ul. Parcelowa” zostanie przebudowana droga gruntowa. Zakres prac obejmie wykonanie podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni bitumicznej na odcinku 1,18 km. Jest to część ul. Parcelowej, pozostała nie została objęta projektem. Powodem było brak zgody właścicieli posesji na przekazanie gruntu pod drogę.

Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza jest jedynym tego rodzaju programem pomocowym w całym kraju. W 2008 r. zwyciężył w konkursie „Promocja Społecznej Spójności poprzez Rozwój Gospodarczy”, którego organizatorem był Kongres Lokalnych i Regionalnych Władz Rady Europy.
Warto w tym miejscu zacytować marszałka województwa Adama Struzika:
Mimo kryzysu gospodarczego i trudnej sytuacji finansowej w tym roku udało nam się wygospodarować 83,5 mln zł na program. Mam świadomość, że w czasach recesji wiele samorządów lokalnych nie mogłoby sobie pozwolić na budowę dróg lokalnych czy też remonty szkół. Teraz bardziej niż kiedykolwiek potrzebują wsparcia z zewnątrz. A trzeba pamiętać, że to nie tylko pieniądze dla samorządów, ale także, a może przede wszystkim zlecenia dla firm realizujących te inwestycje i osób, które znajda przy nich pracę.”
zdj. 04.04.2008 r. - ul. Parcelowa w Nowym Duninowie
dodał: km komentarz [0] |
Jak odpoczywać w Soczewce ? - 2009-07-28 13:53:52
Kąpielisko w SoczewceOczywiście w cieniu strzelistych sosen nad jeziorem. Kąpielisko w Soczewce już w czerwcu przygotowane było na przyjęcie turystów. Niestety aura tego lata okazuje się dość kapryśna. Gdzie te lipcowe upały …. ? Cóż, dziś mamy piękną pogodę więc nie ma co marudzić, zabieramy kocyk i ruszamy na plażę.
Kolejne badania wody przeprowadzone w lipcu br. przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Płocku potwierdziły przydatność do kąpieli wód jeziora Soczewka. Nadzór ratownika zapewniony jest w dni powszednie w godzinach 13.30 – 18.30. W dni wolne od pracy w godzinach 10.30 – 18.30. Po kąpieli mały spacer wzdłuż jeziora niedawno wyremontowaną „promenadą” lub małe co nieco w bufecie przy plaży. Zapraszamy i do zobaczenia w Soczewce.
dodał: km komentarz [0] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] archiwum newsów
Biuletyn Informacji Publicznej
ISO 9001


NA GORĄCO
NGO
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

nasi partnerzy

Województwo Mazowieckie

Powiat Płocki

Ludowy Klub Sportowy <b>Wisła</b> w Nowym Duninowie

Nasze Lipianki

parafia pw. św. Mikołaja w Nowym Duninowie

Parafia pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Soczewce

Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza GostynińskiegoFundacja Aktywni Razem

Gostynińsko – Włocławki Park Krajobrazowy

Powiatowy Urząd Pracy w PłockuWojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Płocku
kalendarz
Styczeń
N Pn Wt Śr Cz Pt So
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
on-line
Gości On-line: 1

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie materiałów zawartych w serwisie tylko za zgodą autorów