szukaj:
 Imieniny: Jana i Przybysława środa, 27 stycznia 2021  
TU JESTEŚMY
mapa
GMINA
NOWY DUNINÓW
Wójt Gminy Nowy Duninów zaprasza
zabytki
nasza gmina dziś
info dla inwestora
FILMY
Gminny Kurier Telewizyjny
HISTORYCZNIE
ziemia duninowska
w starej fotografii
repliche rolex fake rolex rolex replica rolex kopia
SERWIS TURYSTYCZNY
baza noclegowa

gdzie warto być
WYCIECZKI KM
WYDARZENIA
IMPREZY
REGATY 2013
REGATY 2012
REGATY 2011
REGATY 2010
REGATY 2009
REGATY 2008
wrześniowe REGATY
REGATY 2007
Regaty Żeglarskie
FOTOREPORTAżE
kalendarz imprez
replicas rolex
KULTURA
OŚWIATA
SPORT
GOK

stypendia

SP w Nowym Duninowie
SP w Soczewce
Publiczne Gimnazjum w Nowym Duninowie

Gminna Biblioteka Publiczna

Centrum Edukacji Społecznej
POMOC SPOŁECZNA

GOPS w Nowym Duninowie
INWESTYCJE
OFERTY
Unia i My
WFOŚiGW w gminie Nowy Duninów
inwestycje
INFO
DLA ROLNIKÓW
Francuzi w Dzierząznie
WAŻNE
SZKOLENIA
KRUS dla Rolnika
Wójt Gminy
Mirosław Krysiak
Biografia
Rada Gminy
skład osobowy
sesje
Z Życia Naszej Gminy
Nowy Duninów
-
Roncello
dziennik pobytu 2010
dziennik pobytu 2009
dziennik pobytu 2007
dziennik pobytu 2006
prosto z Roncello
ogłoszenia
Kupię (0)
Różne (0)
Sprzedam (0)
Usługi (0)
Zamienię (0)
KONTAKT
Urząd Gminy
w Nowym Duninowie
ul. Osiedlowa 1
09 -505 Nowy Duninów
tel./fax:
(024) 261 02 36
(024) 261 02 72
e-mail:

Urząd Gminy


admin
subskrypcja
Nasz elektroniczny biuletyn prosto na Twoją skrzynkę!

pogoda
Bezpłatne szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej - 2009-11-13 08:31:03
Agencja rozwoju Mazowsza S.A. zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu w ramach projektu Rolnik w systemie ratownictwa. Jesteś rolnikiem lub domownikiem? Chcesz podjąć zatrudnienie poza rolnictwem? Zamieszkujesz na terenie woj. Mazowieckiego? Zgłoś się do nas! Zostań ratownikiem kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej!
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stornie: www.armsa.pl
dodał: nowy admin komentarz [0] |
Spacerkiem po Nowym Duninowie - 2009-11-06 13:04:48
Spacerkiem po Duninowie
Realizacja inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów ul. Parcelowa" została odłożona do następnego roku. Powód? Do przetargu na wykonanie robót w ramach tego zadania zgłosiła się jedna firma z ofertą znacznie przewyższającą środki jakimi dysponuje na ten cel gmina (łącznie z dotacją przyznaną przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza - Komponent C - Mazowiecki Instrument Wsparcia Wyrównywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej w kwocie 193000,00 z). Środki przeznaczone na tę inwestycję w budżecie gminy oraz w budżecie Województwa Mazowieckiego zostały przesunięte na rok 2010. Na pierwszy kwartał 2010 roku zaplanowany został przetarg.
Jak już informowaliśmy Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie kontynuuje prace związane z odbudową systemu odwodnienia terenów zawala i osiedla w Nowym Duninowie. Przystąpiono także do prac projektowych dotyczących remontu umocnień w porcie od strony osiedla.
dodał: admin komentarz [0] |
OSP 2009 - 2009-10-30 14:44:43
Przekazanie sprzetu jednostkom OSPW środę 28.10.2009 r. nastąpiło oficjalne przekazanie jednostkom OSP z terenu gminy Nowy Duninów sprzętu przeciwpożarowego zakupionego w ramach Samorządowego Programu Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych w Województwie Mazowieckim „OSP 2009”. O podpisaniu umów Wójta Gminy Nowy Duninów z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w sprawie finansowania zakupu sprzętu dla jednostek OSP z gminy Nowy Duninów pisaliśmy w lipcu br. Zgodnie z podpisanym porozumieniem na środowym spotkaniu przekazano:
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Duninowie: aparat powietrzny i agregat prądotwórczy na łączną sumę 7 827zł
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipiankach: aparaty powietrzne na łączną sumę 9 555zł
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierząznie: pożarnicze węże tłoczne W-52, pożarnicze węże tłoczne W-75, radiotelefony nasobne, tłumicę ze stylem teleskopowym, drabinę pożarniczą, siekierołom na łączną sumę 9 311zł.

Jak podkreślali na spotkaniu ze strażakami tak Wójt Gminy jak i Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku Pan Hilary Januszczyk, sam sprzęt to nie wszystko. Należy również pamiętać o umiejętnościach strażaków, nabytych podczas szkoleń. Dopiero to połączenie daje nam poczucie bezpieczeństwa.
Obecny na spotkaniu proboszcz parafii Nowy Duninów ks. A. Łach gratulował strażakom i życzył im jak najmniej sytuacji kiedy sprzętu tego będą zmuszeni użyć.
Przypomnieć warto że od 1 stycznia 2009 roku na funkcjonowanie naszych jednostek OSP Wójt wydatkował kwotę 50 436,54zł. Natomiast w ramach programu „OSP 2009” Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik przeznaczył sumę 26 693zł.
20 lipiec 2009 rok - podpisanie umów w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla OSP w ramach Samorządowego Programu Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych w Województwie Mazowieckim "OSP 2009"
kilka pamiątkowych zdjęć
dodał: nowy admin komentarz [0] |
Kościół neogotycki w Nowym Duninowie - 2009-10-21 15:49:04
Neogotycki kościół w Nowym DuninowieKościół pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP, wybudowany został w latach 1901 - 1910 wg. projektu Konstantego Wojciechowskiego.
Jest to kościół neogotycki, jednonawowy, z wieżą o wysokości 12,5 metra (od dachu kościoła), na szczycie której osadzono krzyż żelazny. Wieża służy za dzwonnicę. Kościół jest obłożony cegłą licówką, uwieńczony spadzistym dachem. Do kościoła prowadzi troje drzwi: główne szerokie, frontowe oraz pozostałe, mniejsze z obu stron kościoła. Na dębowym głównym ołtarzu znajduje się figura Chrystusa z Najświętszym sercem przysłaniana obrazem Najświętszej Marii Panny, którą wykonano wg. kopii Rafaela Santi." Obiekt został wpisany do rejestru zabytków dawnego województwa płockiego pod nr 502/1146 z 22.05.1975. Warto też wspomnieć, iż swój udział w budowie kościoła miała rodzina IKE Duninowskich.
Jak większość naszych cennych zabytków, także ten wymaga troskliwej opieki, a więc i dużych nakładów finansowych. Po kosztownej, zakończonej już wymianie pokrycia dachowego (dofinansowanego tak z budżetu gminy jak i województwa Mazowieckiego) przyszła kolej na wymianę stolarki okiennej. Także tym razem budżet parafii wsparł Marszałek Województwa Mazowieckiego. Ze względu na fakt, iż prace tego typu są bardzo kosztowne, zakres ich w br. jest ograniczony. Ta jednak część która jest wymieniona prezentuje się wspaniale. Jeden z najcenniejszych naszych zabytków nabiera blasku. To zasługa przede wszystkim gospodarza parafii. Ks. A. Łach bowiem, z powodzeniem podejmuje współpracę z samorządem gminy, powiatu, województwa, instytucjami i osobami prywatnymi. Z każdym, kto chce i może wspomóc działania na rzecz zachowania naszego dziedzictwa kulturowego.
dodał: km komentarz [0] |
Boisko w Soczewce - 2009-10-16 12:00:26
Jeśli chcemy poprawić dynamikę rozwoju Gminy, niezwykle istotną kwestią staje się podnoszenie atrakcyjności regionu jako miejsca do inwestowania i przebywania. Owa atrakcyjność natomiast jest ściśle powiązana z organizacją czasu wolnego oraz usług społecznych. Poprawa jakości życia nabiera w tym zakresie takiego samego znaczenia, jak przeciwdziałanie negatywnym trendom migracyjnym, czy działanie na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy.
Dlatego też inwestowanie w infrastrukturę społeczną (obiekty sportowe, oświatowe, zabytki, etc.) staje się priorytetem dla dobrego menadżera. Dla władz samorządowych Gminy Nowy Duninów jest to prawda oczywista. Stąd też najbliższe plany inwestycyjne, obok innych zadań, zakładają także rozwój bazy sportowej i oświatowej.

infrastruktura sportowa w gminieW ostatnim okresie, największą inwestycją poprawiającą znacznie stan infrastruktury sportowej była modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem dla sportowców przy ul. Włocławskiej w Nowym Duninowie, przeprowadzona w latach 2006 – 2008. Koszt trzy etapowego zadania wyniósł 360 tys. zł, z czego prawie 70% kosztów poniesionych na modernizację obiektu to środki pochodzące z budżetu Województwa przyznane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. Plany Wójta na lata 2009 – 2011 ambitnie zakładają kolejne, kosztowne inwestycje wchodzące w skład infrastruktury społecznej:
infrastruktura sportowa w gminie
 1. „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Soczewce gm. Nowy Duninów”. Wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (działanie: „Odnowa i rozwój wsi”) został złożony w marcu br. Wnioskowana kwota dotacji wynosi 465 tys. zł. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 757 815,48 zł. W ramach projektu Wójt Gminy zamierza: wybudować boisko do gry w piłkę nożną o wymiarach 60x30 z nawierzchnią z trawy syntetycznej, utwardzić obejście pola gry kostką betonową, umieścić piłko chwyty za bramkami, wykonać ogrodzenie na całym obwodzie boiska.
 2. Kompleksowa modernizacja bazy oświatowej na terenie gminy Nowy Duninów poprzez rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Duninowie wraz z budową boisk sportowych. Jest to jedno kompleksowe zadanie. Połączenie rozbudowy Szkoły z budową infrastruktury sportowej umożliwia pozyskanie dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Wniosek o dofinansowanie został złożony w czerwcu br. na kwotę 3.963. 733,09 zł. Wartość kosztorysowa całości zadania to kwota 4.633.215,40 zł.
  Założenia projektu dotyczące rozbudowy szkoły dotyczą m.in.: dostosowanie istniejącej Sali gimnastycznej do obowiązujących przepisów oraz jej rozbudowę o zaplecze magazynowe, zespół szatni oraz pomocniczą salę gimnastyczną o wymiarach wewnętrznych 18,51x10,00.
  Projekt obejmuje również budowę dwóch boisk:
  • boiska do gry w piłkę nożną o wymiarach areny 93x48m (pole gry 90x45) z nawierzchnią z trawy syntetycznej,
  • boiska wielofunkcyjnego do gry w koszykówkę oraz siatkówkę o wymiarach areny 19,1x32,1 z nawierzchnią poliuretanową
  • .
  ponadto: utwardzenie obejścia pola gry brukową kostką betonową, wykonanie dwóch ciągów piłkochwytów za bramkami na boisku do gry w piłkę nożną, ogrodzenia boisk na całym obwodzie boisk, montaż trzech trybun na 18 miejsc każda. Zaprojektowano również oświetlenie boiska oraz terenu przyległego do boisk. W ramach inwestycji zostanie też wykonane wyposażenie boisk.

infrastruktura sportowa w gminie14 października Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listę 295 projektów realizowanych w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" (PROW 2007-2013). Wśród wybranych projektów znalazł się nasz projekt pn. "BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SOCZEWCE, GMINA NOWY DUNINÓW.".
Co prawda od marca, kiedy Wójt składał wniosek minęło trochę czasu, ale warto było czekać. Według harmonogramu załączonego do wniosku, inwestycja przewidziana jest do realizacji na lata 2009 - 2010. Czas pozostały do końca br. (2,5 miesiąca) oraz początek roku 2010 zostanie wykorzystany na przygotowania do realizacji projektu (podpisanie umów dotyczących dofinansowania, procedury przetargowe). Wszystko wskazuje na to, że w Soczewce powstanie pierwszy obiekt sportowy z prawdziwego zdarzenia.
Jest to świetna informacja nie tylko dla mieszkańców Soczewki i najbliższej okolicy. Obiekt, który powstanie w przyszłym roku będzie wykorzystywany do treningów przez piłkarzy LKS "Wisła" w Nowym Duninowie (taka zapowiedź padła z ust członków Zarządu Klubu). Działalność Stowarzyszenia na terenie Soczewki z wykorzystaniem tego obiektu, w efekcie spowoduje zwiększenie aktywności fizycznej dorosłych, młodzieży i dzieci z terenów sąsiadujących z Soczewką i samej miejscowości. A takie m.in. były założenia gdy samorząd przystępował do projektu tego przedsięwzięcia. Obiekt będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych (pod nadzorem).
Wszyscy mamy nadzieję, że ponad 4 milionowa inwestycja w Nowym Duninowie będzie miała równie optymistyczne zakończenie.

Odnowa i rozwój wsi” to jedno z działań unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Dzięki niemu gminy, instytucje kultury, związki wyznaniowe oraz organizacje pozarządowe z całego Mazowsza wyłonione w konkursie mogą liczyć na finansowe wsparcie.
– Duże zainteresowanie programem pokazuje, że dbanie o swoje otoczenie i podtrzymywanie własnej tożsamości to bardzo ważne kwestie dla mieszkańców wsi – podkreślił Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego. – Wierzę, że udział w tym programie pozwoli aktywnym społecznościom zadbać o swoją miejscowość – o zmianę jej oblicza po rewitalizacji parków czy rynków, ale też o zintegrowanie mieszkańców dzięki takim projektom jak budowa świetlic gminnych.
dodał: km więcej | komentarz [2] |
PROW 2007 - 2013 - co dla nas? - 2009-10-14 17:53:48
Dziś Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listę 295 projektów realizowanych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” (PROW 2007-2013). W tym projekt BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SOCZEWCE, GMINA NOWY DUNINÓW..
Szczegóły już jutro
dodał: km komentarz [0] |
12 październik - odbiór końcowy drogi w Lipiankach - 2009-10-13 14:33:47
droga powiatowa nr 2972WNiezmiernie nam miło poinformować Państwa, iż "zakończone zostały roboty budowlane dotyczące zamierzenia budowlanego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2972W Duninów Duży - Lipianki od km 7+160 do km 9+213, długość 2,053 km". Przedstawiciele 3 współfinansujących inwestycję instytucji (Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatu Płockiego oraz gminy Nowy Duninów), przedstawiciele sołectwa Lipianki i Duninów Duży oraz zaproszeni goście o godz. 12.00 spotkali się na początku przebudowanego odcinka by przeciąć wstęgę.

droga powiatowa nr 2972WTo zwykły kawałek asfaltowej drogi, ale nie dla mieszkańców Lipianek. Dla nich wczorajszy odbiór to uwieńczenie wieloletnich zabiegów o lepsze jutro ich miejscowości, o lepszą jakość życia codziennego mieszkańców.

Jak wyglądała droga przed modernizacją? Najczęściej nie różniła się niczym od przyległych pól.
dodał: km komentarz [2] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] archiwum newsów
Biuletyn Informacji Publicznej
ISO 9001


NA GORĄCO
NGO
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

nasi partnerzy

Województwo Mazowieckie

Powiat Płocki

Ludowy Klub Sportowy <b>Wisła</b> w Nowym Duninowie

Nasze Lipianki

parafia pw. św. Mikołaja w Nowym Duninowie

Parafia pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Soczewce

Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza GostynińskiegoFundacja Aktywni Razem

Gostynińsko – Włocławki Park Krajobrazowy

Powiatowy Urząd Pracy w PłockuWojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Płocku
kalendarz
Styczeń
N Pn Wt Śr Cz Pt So
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
on-line
Gości On-line: 1

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie materiałów zawartych w serwisie tylko za zgodą autorów