szukaj:
 Imieniny: Jana i Przybysława środa, 27 stycznia 2021  
TU JESTEŚMY
mapa
GMINA
NOWY DUNINÓW
Wójt Gminy Nowy Duninów zaprasza
zabytki
nasza gmina dziś
info dla inwestora
FILMY
Gminny Kurier Telewizyjny
HISTORYCZNIE
ziemia duninowska
w starej fotografii
repliche rolex fake rolex rolex replica rolex kopia
SERWIS TURYSTYCZNY
baza noclegowa

gdzie warto być
WYCIECZKI KM
WYDARZENIA
IMPREZY
REGATY 2013
REGATY 2012
REGATY 2011
REGATY 2010
REGATY 2009
REGATY 2008
wrześniowe REGATY
REGATY 2007
Regaty Żeglarskie
FOTOREPORTAżE
kalendarz imprez
replicas rolex
KULTURA
OŚWIATA
SPORT
GOK

stypendia

SP w Nowym Duninowie
SP w Soczewce
Publiczne Gimnazjum w Nowym Duninowie

Gminna Biblioteka Publiczna

Centrum Edukacji Społecznej
POMOC SPOŁECZNA

GOPS w Nowym Duninowie
INWESTYCJE
OFERTY
Unia i My
WFOŚiGW w gminie Nowy Duninów
inwestycje
INFO
DLA ROLNIKÓW
Francuzi w Dzierząznie
WAŻNE
SZKOLENIA
KRUS dla Rolnika
Wójt Gminy
Mirosław Krysiak
Biografia
Rada Gminy
skład osobowy
sesje
Z Życia Naszej Gminy
Nowy Duninów
-
Roncello
dziennik pobytu 2010
dziennik pobytu 2009
dziennik pobytu 2007
dziennik pobytu 2006
prosto z Roncello
ogłoszenia
Kupię (0)
Różne (0)
Sprzedam (0)
Usługi (0)
Zamienię (0)
KONTAKT
Urząd Gminy
w Nowym Duninowie
ul. Osiedlowa 1
09 -505 Nowy Duninów
tel./fax:
(024) 261 02 36
(024) 261 02 72
e-mail:

Urząd Gminy


admin
subskrypcja
Nasz elektroniczny biuletyn prosto na Twoją skrzynkę!

pogoda
Porządki "wiosenne" ? - 2010-03-16 18:37:05
Chociaż do tej pory trudno było odczuć powiew wiosny, nadejdzie ona na pewno. Tak jak nadejdą Święta Wielkanocne, a wraz z nimi generalne porządki w domach, wokół nich, w parkach , lasach, etc. Wójt gminy od kilku lat wiosną organizuje spotkanie zarządców terenów ogólnodostępnych w celu wypracowania planu utrzymania czystości w gminie Nowy Duninów. Co roku podpisywane są stosowne porozumienia. Dotyczą one utrzymania czystości wzdłuż ciągów drogowych drogi krajowej, wojewódzkiej oraz powiatowych. W ramach zawieranych porozumień Urząd Gminy zobowiązuje się do zbierania śmieci w liniach rozgraniczających ciągów drogowych w ramach własności pozostających w ich zarządzie. Zarządcy dróg oraz nadleśnictw zobowiązują się do pokrycia kosztów wywiezienia zebranych śmieci z ich terenów. Takie porozumienia będą obowiązywały także w br. Jest to dobry i sprawdzony sposób pozwalający zapanować nad niefrasobliwoścą użytkowników tych terenów, którzy niestety wciąż mylą tereny zielone ze śmietniczkami czy wysypiskami śmieci.

Pamiętając o tym, że każde sprzątanie pociąga za sobą koszty, zadbajmy by produkowane przez nas śmieci znalazły się w odpowiednim miejscu czyli w pojemnikach i koszach na ten cel przeznaczonych.
dodał: admin komentarz [0] |
17 firm zgłosiło się dziś do przetargu - 2010-03-15 14:20:16
Boisko w Soczewkana budowę boiska sportowego przy szkole Podstawowej w Soczewce. Jest to rekord pod względem ilości oferentów stających do przetargu ogłaszanego przez gminę Nowy Duninów. Która z firm będzie budowała obiekt sportowy w Soczewce?
O szczegółach będziemy informować.
zdj. rok 2007
dodał: admin komentarz [1] |
Przygotowania do Regat Żeglarskich 2010 rozpoczęte - 2010-02-18 08:23:22
17 lipiec to dzień, w którym spotkamy się w porcie w Nowym Duninowie. Wójt w dniu wczorajszym zarządził spotkanie zespołu regatowego, tym samym rozpoczął oficjalnie przygotowania do Regat Żeglarskich - Nowy Duninów 2010.

Ubiegłoroczną gwiazdą imprezy był Norbi. Kto wystąpi 17 lipca 2010 w porcie? Tego jeszcze nie wiemy. Jedno jednak jest pewne - warto będzie odwiedzić tego dnia Nowy Duninów. Będą to jubileuszowe XV Regaty o Puchar Wójta Gminy Nowy Duninów i X o Puchar Starosty Powiatu Płockiego. Mniej "okrągłe" (VIII), ale na pewno nie mniej interesujące o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Organizatorzy już dziś serdecznie zapraszają wszystkich 17 lipca do Nowego Duninowa. Do zobaczenia.
dodał: admin komentarz [0] |
Miniony tydzień w skrócie. - 2010-02-17 15:29:53
Jako, że informacje w minionym tygodniu nie pojawiły się w naszym serwisie, postanowiliśmy przekazać Państwu dziś wydarzenia z tego okresu w formie skróconej:
poniedziałek - 8 luty - cotygodniowe spotkanie Wójta z kierownikami referatów poszerzone zostało o obecność Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tematem przewodnim była śnieżna, mroźna zima i problemy wynikłe za jej przyczyną, tj. przede wszystkim odśnieżanie i ewentualny stan zagrożenia powodziowego.
Niestety, odśnieżanie jest przedsięwzięciem bardzo kosztownym, a prognoza pogody nie zapowiada rychłego nadejścia wiosny. Stan dróg lokalnych monitorowany jest zarówno przez pracowników gminy jak i samych mieszkańców, przesyłających informacje o ewentualnych utrudnieniach. Korzystając z okazji przypominamy nr tel. kontaktowego do pracownika Urzędu Gminy koordynującego prace ekip odśnieżających drogi gminne: 512 372 516 - Pani Hanna Bińkowska.
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego na bieżąco monitoruje stan wody na Zalewie Włocławskim, zaktualizowane zostały plany ewakuacji. Nie ma w tej chwili bezpośredniego zagrożenia powodzią, ale tak Gminny jak i Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego przygotowują mieszkańców na taką ewentualność. Wszystkich mieszkańców terenów przybrzeżnych prosimy o zapoznanie się z materiałami zamieszczonymi w dziale "OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA - INFORMACJE".
środa - 10 luty . Radni Rady Gminy w Komisjach przygotowywali się do piątkowej sesji. Starosta Powiatu Płockiego Michał Boszko zorganizował spotkanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na spotkaniu obecni byli także przedstawiciele Straży Pożarnych oraz Policji. Szefowie Gminnych Zespołów złożyli sprawozdania z przygotowania podległych im terenów do ewentualnego zagrożenia powodziowego. Takie sprawozdanie złożył także Wójt Gminy Nowy Duninów. Jak podkreśla Starosta Powiatu Płockiego na chwilę obecną nie ma zagrożenia powodziowego, ale wszystkie służby oraz mieszkańcy muszą być przygotowani na taką ewentualność. Dlatego też Wójt Gminy Nowy Duninów na 18 lutego zaplanował spotkanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z sołtysami i przedstawicielami Ochotniczych Straży Pożarnych.
czwartek - 11 luty - Wizyta dyr. Caritas Diecezji Płockiej ks. Szczepana Bugaja. Ośrodek Wypoczynkowy "Caritas" w Soczewce w minionym sezonie turystycznym nie przyjął gości. Powodem, jak wyjaśnia Dyrektor Caritasu Diecezji Płockiej, jest zły stan techniczny ośrodka. Niestety, w sezonie 2010 ośrodek pozostanie zamknięty. W tej chwili Caritas nie dysponuje środkami na kosztowny remont obiektu. Przyszłość nie tak dawno tętniącego wakacyjnym życiem dzieci i młodzieży ośrodka pozostaje pod znakiem zapytania. Więcej o Caritas Diecezji Płockiej
piątek - 12 luty - końcówka tygodnia okazała się bogata w wydarzenia:
  • Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy. W obradach sesji uczestniczyli także mieszkańcy Brwilna Dolnego. Spór o drogi dojazdowe do posesji trwa w tym rejonie od ponad 15 lat i wciąż nie ma porozumienia między właścicielami działek przyległych do planowanej drogi (tzw. po górkach). Trwająca niezgoda, jak podkreślił jeden z Radnych Rady Gminy podczas piątkowego spotkania, do niczego dobrego dotychczas nie doprowadziła. Przytaczając zaś niedawną budowę drogi powiatowej w Lipianakch podkreślił siłę sprawczą postawy mieszkańców tej miejscowości, którzy nieodpłatnie przekazali część własnych gruntów pod budowę drogi. Dziś każdy z nich korzysta z wspólnej, wygodnej drogi asfaltowej
    W Brwilnie Dolnym trwająca niezgoda doprowadziła do bolesnych rozwiązań. Decyzję o zastosowaniu przez Wójta zapisów znowelizowanej Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych(tzw. specustawy drogowej, która weszła w życie 10 września 2008 roku) podjęli sami mieszkańcy w głosowaniu podczas zebrania wiejskiego. Nie była to jednogłośnie podjęta decyzja. Pozwoliła jednak na podjęcie przez Wójta działań zmierzających do wybudowania drogi w Brwilnie Dolnym. Drogi, która wszystkim mieszkańcom tego rejonu jest potrzebna, a nawet konieczna. Obecnie trwają czasochłonne prace formalne, ale pojawiła się w końcu szansa na rozstrzygnięcie trwającej od kilkunastu lat kłotni o drogę w Brwilnie Dolnym
  • Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Nowy Duninów. Za najkorzystniejszą uznano ofertę: LKS Wisła, 09-505 Nowy Duninów – wniosek o przyznanie środków publicznych w kwocie 60.000,00 zł.
  • uroczyste podpisanie umowy z MarszałkiemUroczyste podpisanie umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Panem Adamem Struzikiem na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego budowy drogi gminnej Mościska – Dzierzązna. Warto przypomnieć, że całkowity koszt projektu wyniesie 2 993 413,54 zł, z czego dofinansowanie stanowić będzie: 2 544 401,48 zł. Beneficjentem projektu jest Gmina Nowy Duninów.
    12 lutego w Sierpcu podpisane zostały trzy umowy na dofinansowanie projektów ze środków unijnych. Wiele projektów z regionu Mazowsza zostało dobrze przygotowanych, a w efekcie zatwierdzonych do dofinansowania. "Marszałek Adam Struzik zaapelował do beneficjentów, z którymi podpisał umowę na dofinansowanie, o pilne i skrupulatne rozliczanie projektów i składanie do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wniosków o płatność, występowanie o zaliczki oraz szybkie wydatkowanie środków RPO WM." (podano za: Biuro Prasowe UMWM i MJWPU - www.mazovia.pl) - nasze gminne wnioski o refundację kosztów i zaliczkę są już przygotowane. Wójt złoży je w najbliższych dniach.

Zagospodarowanie Parku zabytkowego w Soczewce. Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM został złożony w maju 2009 r. Pod koniec roku została opublikowana lista rankingowa wniosków złożonych w ramach Priorytetu VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” dla Działania 6.2 „Turystyka”. Wśród ponad 300 projektów zgłoszonych do dofinansowania park w Soczewce znalazł się na dobrym 82 miejscu otrzymując prawie 80% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia. Niestety tylko pierwszych 12 projektów z tej listy otrzymało dofinansowanie. Jako, że zabytkowy obiekt w Soczewce jest cennym elementem naszego dziedzictwa, władze samorządowe gminy Nowy Duninów nie zrezygnowały z jego renowacji. W poniedziałek (15 lutego) Wójt Gminy złożył wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie zagospodarowania parku w Soczewce.
Razem z tym wnioskiem, na prośbę proboszcza parafii pw. św. Mikołaja, został przekazany do Delegatury UM w Płocku wniosek Parafii Duninów. Ks. Adam Łach zamierza kontynuować wymianę okien w kościele parafialnym
dodał: admin komentarz [0] |
Ogrzewaj swój dom bezpiecznie! - 2010-02-04 08:49:07
Podstawowe zasady bezpiecznego eksploatowania instalacji i urządzeń w celu uniknięcia zagrożenia zatrucia tlenkiem węgla, wybuchem gazu i pożarem.
Ważne!
Co najmniej raz w roku właściciele zarządcy obiektów budowlanych mają obowiązek przeprowadzenia okresowej kontroli instalacji gazowej i przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
Pamiętaj!
dodał: nowy admin więcej | komentarz [0] |
Nowy Duninów - Roncello 2010 - 2010-01-29 14:15:28
Tradycyjnie już, z początkiem roku ustalany jest program współpracy polsko - włoskiej na dany rok. Propozycje władz Roncello dotyczące tegorocznych wizyt były przedmiotem wczorajszego spotkania Wójta Gminy z dyrektorami szkół i Kierownikiem GOK. Tym razem do udziału w dyskusji został zaproszony także przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz dzieci i młodzieży z terenu gminy Nowy Duninów, tj. Prezes LKS "Wisła" w Nowym Duninowie.

Już w ubiegłym roku władze obu gmin, ze względu na trwające trudności gospodarcze zmniejszyły liczbę dzieci i młodzieży uczestniczących w wyjazdach. W ubiegłym roku gościliśmy grupę dzieci z Włoch. W roku 2010 przewidziano natomiast wyjazd naszych dzieci do Roncello. Ze względu na fakt, iż jest to tylko 8 osobowa grupa, dyrektorzy szkół nie mają łatwego zadania. Czerwcowy wyjazd do Włoch to ogromne wyróżnienie i wspaniała nagroda dla uczniów. Wszyscy oni w ciągu roku szkolnego ciężko pracują i na pewno zasłużyli na nagrody. Jednak nauczyciele przy wsparciu rad rodziców i Stowarzyszenia LKS "Wisła" w Nowym Duninowie "muszą wybrać z ogólnej liczby 200 uczniów (klas IV-VI szkół podstawowych i I i II klas gimnazjum).
dodał: admin komentarz [0] |
Droga w Karolewie cd. - 2010-01-25 14:27:41
Projekt przygotowany przez Wójta gminy, przy pełnej akceptacji Radnych Rady Gminy zakłada budowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej na odcinku pond 1km. Realizacja zadania została podzielona na etapy z dwóch prostych powodów: ograniczonych środków własnych gminy i niestety coraz trudniej dostępnych, bo w dużej części już wykorzystanych środków unijnych. Jedyną szansą na dzień dzisiejszy na realizację I etapu, tj budowę 300m drogi (od wybudowanego w 2006 roku odcinka w stronę Kamiona) są środki z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Dziś Wójt Gminy podpisał wniosek o dofinansowanie inwestycji na kwotę ponad 85 tys. zł. W budżecie gminy zabezpieczono na ten cel ponad 86 tys zł. Jutro wniosek zostanie złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Później pozostaje czekać na rozstrzygnięcie z nadzieją, że uda się w drugiej połowie br. roku zrealizować I etap projektu.
dodał: admin komentarz [0] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] archiwum newsów
Biuletyn Informacji Publicznej
ISO 9001


NA GORĄCO
NGO
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

nasi partnerzy

Województwo Mazowieckie

Powiat Płocki

Ludowy Klub Sportowy <b>Wisła</b> w Nowym Duninowie

Nasze Lipianki

parafia pw. św. Mikołaja w Nowym Duninowie

Parafia pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Soczewce

Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza GostynińskiegoFundacja Aktywni Razem

Gostynińsko – Włocławki Park Krajobrazowy

Powiatowy Urząd Pracy w PłockuWojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Płocku
kalendarz
Styczeń
N Pn Wt Śr Cz Pt So
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
on-line
Gości On-line: 1

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie materiałów zawartych w serwisie tylko za zgodą autorów