szukaj:
 Imieniny: Jana i Przybysława środa, 27 stycznia 2021  
TU JESTEŚMY
mapa
GMINA
NOWY DUNINÓW
Wójt Gminy Nowy Duninów zaprasza
zabytki
nasza gmina dziś
info dla inwestora
FILMY
Gminny Kurier Telewizyjny
HISTORYCZNIE
ziemia duninowska
w starej fotografii
repliche rolex fake rolex rolex replica rolex kopia
SERWIS TURYSTYCZNY
baza noclegowa

gdzie warto być
WYCIECZKI KM
WYDARZENIA
IMPREZY
REGATY 2013
REGATY 2012
REGATY 2011
REGATY 2010
REGATY 2009
REGATY 2008
wrześniowe REGATY
REGATY 2007
Regaty Żeglarskie
FOTOREPORTAżE
kalendarz imprez
replicas rolex
KULTURA
OŚWIATA
SPORT
GOK

stypendia

SP w Nowym Duninowie
SP w Soczewce
Publiczne Gimnazjum w Nowym Duninowie

Gminna Biblioteka Publiczna

Centrum Edukacji Społecznej
POMOC SPOŁECZNA

GOPS w Nowym Duninowie
INWESTYCJE
OFERTY
Unia i My
WFOŚiGW w gminie Nowy Duninów
inwestycje
INFO
DLA ROLNIKÓW
Francuzi w Dzierząznie
WAŻNE
SZKOLENIA
KRUS dla Rolnika
Wójt Gminy
Mirosław Krysiak
Biografia
Rada Gminy
skład osobowy
sesje
Z Życia Naszej Gminy
Nowy Duninów
-
Roncello
dziennik pobytu 2010
dziennik pobytu 2009
dziennik pobytu 2007
dziennik pobytu 2006
prosto z Roncello
ogłoszenia
Kupię (0)
Różne (0)
Sprzedam (0)
Usługi (0)
Zamienię (0)
KONTAKT
Urząd Gminy
w Nowym Duninowie
ul. Osiedlowa 1
09 -505 Nowy Duninów
tel./fax:
(024) 261 02 36
(024) 261 02 72
e-mail:

Urząd Gminy


admin
subskrypcja
Nasz elektroniczny biuletyn prosto na Twoją skrzynkę!

pogoda
Posiedzenie plenarne - 2011-01-13 16:09:38
Przedstawiciele wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Nowy Duninów spotkali się wczoraj na posiedzeniu plenarnym, w którym uczestniczyli również Wójt Gminy Nowy Duninów Mirosław Krysiak, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Pietrzak oraz Kapelan Gminny ks. Adam Łach.

Ustalono m.in. termin zjazdu oddziału gminnego ZOSP RP - 21 maja 2011 r., liczbę delegatów na zjazd, liczbę przedstawicieli OSP do Zarządu Oddziału Gminnego.

Ustalono również harmonogram walnych zebrań sprawozdawczo - wyborczych w ochotniczych strażach pożarnych na terenie gminy, który przedstawia się następująco:

Dzierzązna - 12.02. 2011r.

Lipianki - 19.02.2011r.

Nowy Duninów - 26.02.2011r.

Wszystkie zebrania odbędą się o godz. 17.00

Obecny na posiedzeniu Wójt Gminy Nowy Duninów przekazał również informacje dotyczące Ochotniczych Straży Pożarnych uzyskane podczas spotkania z Wojewodą Mazowieckim w Poświętnym.
dodał: admin komentarz [0] |
Przyszłość Mazowsza = przyszłość gminy Nowy Duninów - 2011-01-13 14:26:39
przyszłość Mazowsza to nasza przysżłośćWspółpraca z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego od wielu lat owocuje ukończonymi inwestycjami na terenie gminy Nowy Duninów. M.in. poprzez takie działania Marszałek realizuje cele Samorządu Województwa. Do dyskusji i prac nad kształtem polityki regionalnej (na lata 2014 - 2020) zaprosił tym razem wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Wspólnie z gospodarzami gmin i powiatów chce ustalić najpilniejsze i najważniejsze do rozwiązania sprawy w gminie, powiecie i województwie. Ustalenie priorytetów będzie zapewne pomocne nie tylko w przygotowaniach czynionych przez Marszałka do następnego okresu programowania Unii Europejskiej, ale również do prac nad nowelizacją Strategii Rozwoju i Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego i przygotowania Regionalnego Programu Operacyjnego na okres 2014 - 2020.

Dla nas jest to inicjatywa szczególnie cenna. Mamy bowiem szansę na głos w sprawach, które nas bezpośrednio dotyczą. Dlatego też Wójt Gminy Nowy Duninów postanowił włączyć do dyskusji nad kształtem naszej przyszłości członków Rady Gminy. Wczoraj właśnie przedstawił i omawiał z szefami Komisji najpilniejsze i najważniejsze dla mieszkańców gminy sprawy. Także te, które dotyczą powiatu i województwa. I tak za najważniejsze zadania uznano:

na poziomie gminy:
1. Budowę i modernizację dróg gminnych
2. działania na rzecz ochrony środowiska (w tym budowa kanalizacji)
3. działania w zakresie oświaty i sportu

na poziomie powiatu:
1. budowę i modernizację dróg powiatowych
2. gazyfikację,
3. poprawę infrastruktury przeciwpowodziowej.

na poziomie województwa mazowieckiego:
1.kontynuację działań w zakresie zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego:
2. poprawę dostępu do internetu szerokopasmowego,
3. Wzmożenie działań i wspieranie lokalnych inicjatyw w zakresie Turystyki i ochrony zabytków.

Jako warunek dalszego rozwoju, czyli za sprawy najpilniejsze uznano:

na poziomie gminy:
1. modernizację dróg gminnych w Nowym Duninowie i Karolewie oraz budowę dróg w Brwilnie Dolnym,
2. Budowę infrastruktury sportowej i rozbudowę szkół,
3. rozbudowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Nowym Duninowie budowę kanalizacji w Woli Brwileńskiej, Karolewie i Starym Duninowie.

na poziomie powiatu:
1. Budowę drogi Nowy Duninów - Grodziska i modernizację drogi Soczewka - Łąck,
2. refulację Zbiornika Włocławskiego, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia portu w Nowym Duninowie i zabezpieczenia linii brzegowej w Nowym Duninowie i Soczewce.
3. gazyfikację

na poziomie województwa:
1. uruchomienie Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza, a w nim komponentów umożliwiających dofinansowanie zadań w zakresie budowy dróg, gospodarki wodno - ściekowej, oświaty, sportu i turystyki.
2. Budowa infrastruktury poprawiająca dostęp do internetu, ze szczególnym uwzględnieniem białych plam rejonie gminy Nowy Duninów,
3. dokończenie remontu drogi wojewódzkiej 573 Nowy Duninów - Gostynin.

Gmina, wójt, my mieszkańcy pozostawieni sami sobie niewielkie mielibyśmy szanse na dynamiczny rozwój. Jeśli współpracę zakreślimy w granicach powiatu, też trudno o zmiany na lepsze. Jeśli jednak włączymy się do wspólnych działań z władzami samorządowymi województwa, wtedy rysuje się realna szansa na to, że gmina Nowy Duninów jeszcze bardziej błyszczeć będzie na mapie Polski, a Mazowsze i ziemia Płocka dumnie wskazywać będą dolinę Skrwy Lewej, Zalew Włocławski i lasy duninowskie jako swoje najcenniejsze "dominium", że nie wspomnieć o znacznej poprawie jakości naszego codziennego życia.

dodał: admin komentarz [0] |
Inwestycji ciąg dalszy - 2011-01-12 12:55:52
Propozycje do budżetu 2011 r. Wójta Gminy Nowy Duninów zostały przyjęte jednogłośnie przez Radę Gminy na sesji Rady 29 grudnia 2010 r. Zapisy uchwały budżetowej na 2011 rok to przede wszystkim kontynuacja rozpoczętych już działań. W zakresie inwestycji są to m.in. budowa kanalizacji w Brwilnie Dolnym i części Woli Brwileńskiej, termomodernizacja budynku szkoły w Nowym Duninowie, renowacja stawów na terenie zabytkowego zespołu pałacowo - parkowego w Nowym Duninowie itd.

Budowa kanalizacji trwa. Utrudnienia dla mieszkańców w rejonie budowy, szczególnie te dotyczące komunikacji, są nie do uniknięcia. Żeby złagodzić je, Wójt Gminy zwrócił się ponownie do wykonawcy o wcześniejsze informowanie mieszkańców o wejściu w okolice ich posesji.

Wczoraj natomiast Wójt Gminy otrzymał informację o pomyślnej ocenie formalnej złożonego w ramach ZGRP wniosku o dofinansowanie termomodernizacji budynku szkoły w Nowym Duninowie (RPOWM). Wniosek przekazany został do oceny merytorycznej dokonywanej przez Komisję Konkursową. Termin rozstrzygnięcia konkursu przewidywany jest na pierwszy kwartał 2011 roku.
Czekamy na informację dotyczące renowacji stawów i budowy boiska w Nowym Duninowie.
dodał: admin komentarz [0] |
Nadal obowiązje alarm powodziowy - 2011-01-10 14:57:10
Pozdrawaimy załogiStan wody na Wiśle w rejonie Kępy Polskiej i Wyszogrodu wciąż jest wysoki. Na terenie gminy Nowy Duninów stan wody utrzymuje się na poziomie 125 - 128 cm, (wg. wskazań na wodowskazie w Nowym Duninowie), tj. ponad 40 cm poniżej stanu ostrzegawczego. Co prawda nie stanowi to dla nas bezpośredniego zagrożenia, ale wciąż obowiązuje alarm powodziowy ogłoszony 7 grudnia 2010 r. przez Starostę Płockiego. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego trwa w gotowości monitorując na bieżąco stan rzeki.
Znaczne ocieplenie niesie za sobą ryzyko wzrostu stanu wody w Wiśle. Dlatego też lodołamacze stacjonujące we Włocławku, już w sobotę rozpoczęły kruszenie lodu przy zaporze, a następnie ruszyły w stronę Płocka. Prawdopodobnie jutro (wtorek) dotrą do Nowego Duninowa.
Utworzoną przez lodołamacze rynną spłynie kra z góry rzeki, co zmniejsza ryzyko powstania zatorów lodowych.

Mieszkańcy gminy Nowy Duninów wiedzą, że w załogach lodołamaczy są mieszkańcy naszej gminy. Wielu z nas witało ich na nabrzeżu w Nowym Duninowie wiosną ubiegłego roku podczas zagrożenia powodziowego. Teraz płyną na Gepardzie i Niedźwiedziu. Pozdrawiamy ich serdecznie i życzymy szczęśliwego powrotu do domu.
dodał: admin komentarz [0] |
UWAGA - śllisko! - 2011-01-07 13:39:09
Warunki pogodowe sprawiły, że na ulicach i chodnikach jest bardzo ślisko.

Duże oblodzenie poważnie utrudnia ruch na drogach. Nie mniejsze zagrożenie stanowi dla pieszych. Dlatego też apelujemy o wzmożoną ostrożność.
dodał: admin komentarz [0] |
Zmiany stawek za wodę i ścieki - 2011-01-07 13:01:46
Zgodnie z art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, z dniem 1 stycznia 2011 roku dla usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków zmienia się stawka podatku VAT i wynosić będzie 8% (poprzednio 7 %).

Szczegóły na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
dodał: admin komentarz [0] |
OGŁOSZENIE - 2011-01-03 07:44:19
Zgodnie z art. 19 ust. 6 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst pierwotny: Dz. U. z 1997 r., Nr 54, poz. 348, tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) wykłada się do publicznego wglądu projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe dla gminy Nowy Duninów na lata 2010-2025. Z projektem założeń można się zapoznać w Referacie Rozwoju Gospodarczego pok. 21 w dniach 29.12.2010 do dnia 20.01.2011 r. w godz. 900-1500.
Kliknij żeby otworzyć "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe dla gminy Nowy Duninów na lata 2010-2025".
dodał: admin komentarz [0] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] archiwum newsów
Biuletyn Informacji Publicznej
ISO 9001


NA GORĄCO
NGO
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

nasi partnerzy

Województwo Mazowieckie

Powiat Płocki

Ludowy Klub Sportowy <b>Wisła</b> w Nowym Duninowie

Nasze Lipianki

parafia pw. św. Mikołaja w Nowym Duninowie

Parafia pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Soczewce

Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza GostynińskiegoFundacja Aktywni Razem

Gostynińsko – Włocławki Park Krajobrazowy

Powiatowy Urząd Pracy w PłockuWojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Płocku
kalendarz
Styczeń
N Pn Wt Śr Cz Pt So
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
on-line
Gości On-line: 1

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie materiałów zawartych w serwisie tylko za zgodą autorów