szukaj:
 Imieniny: Jana i Przybysława środa, 27 stycznia 2021  
TU JESTEŚMY
mapa
GMINA
NOWY DUNINÓW
Wójt Gminy Nowy Duninów zaprasza
zabytki
nasza gmina dziś
info dla inwestora
FILMY
Gminny Kurier Telewizyjny
HISTORYCZNIE
ziemia duninowska
w starej fotografii
repliche rolex fake rolex rolex replica rolex kopia
SERWIS TURYSTYCZNY
baza noclegowa

gdzie warto być
WYCIECZKI KM
WYDARZENIA
IMPREZY
REGATY 2013
REGATY 2012
REGATY 2011
REGATY 2010
REGATY 2009
REGATY 2008
wrześniowe REGATY
REGATY 2007
Regaty Żeglarskie
FOTOREPORTAżE
kalendarz imprez
replicas rolex
KULTURA
OŚWIATA
SPORT
GOK

stypendia

SP w Nowym Duninowie
SP w Soczewce
Publiczne Gimnazjum w Nowym Duninowie

Gminna Biblioteka Publiczna

Centrum Edukacji Społecznej
POMOC SPOŁECZNA

GOPS w Nowym Duninowie
INWESTYCJE
OFERTY
Unia i My
WFOŚiGW w gminie Nowy Duninów
inwestycje
INFO
DLA ROLNIKÓW
Francuzi w Dzierząznie
WAŻNE
SZKOLENIA
KRUS dla Rolnika
Wójt Gminy
Mirosław Krysiak
Biografia
Rada Gminy
skład osobowy
sesje
Z Życia Naszej Gminy
Nowy Duninów
-
Roncello
dziennik pobytu 2010
dziennik pobytu 2009
dziennik pobytu 2007
dziennik pobytu 2006
prosto z Roncello
ogłoszenia
Kupię (0)
Różne (0)
Sprzedam (0)
Usługi (0)
Zamienię (0)
KONTAKT
Urząd Gminy
w Nowym Duninowie
ul. Osiedlowa 1
09 -505 Nowy Duninów
tel./fax:
(024) 261 02 36
(024) 261 02 72
e-mail:

Urząd Gminy


admin
subskrypcja
Nasz elektroniczny biuletyn prosto na Twoją skrzynkę!

pogoda
Kolnsultacje społeczne projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Płocka i gmin - 2014-01-14 10:01:01

Linia podmiejska nr 8
Urząd Miasta Płocka zaprasza mieszkańców gminy Nowy Duninów do konsultacji projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Płocka i gmin, z którymi zawarto porozumienia międzygminne w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na lata 2014-2023.

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców w zakresie potrzeb transportowych oraz stworzenie możliwości zgłoszenia uwag do projektu dokumentu. Plan transportowy oraz szczegóły konsultacji dostępne pod adresem: www.plock.eu hublot replica
dodał: km komentarz [0] |
AKCYZA - 2014-01-14 09:20:36
Zgodnie z art. 6 pkt 3, art.7 i art. 10 pkt 1 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Z 2006 r. Nr 52 poz.379 ze zm.) Urząd Gminy w Nowym Duninowie uprzejmie informuje, że nowe wzory wniosków o zwrot podatku akcyzowego dostępne są już do pobrania na stronie internetowej w dziale "INFO dla rolników" oraz Biuletynie informacji publicznej. Można również skorzystać z linku poniżej. Od dnia 20 stycznia będą wydawane przez pracownika Urzędu Gminy pok. 16 I piętro (ul. Osiedlowa 1, Nowy Duninów).

W/w wnioski o zwrot podatku należy składać do Wójta Gminy w Nowym Duninowie (Urząd Gminy pok. 16, I piętro) w terminie od dnia 03 lutego 2014 r. do dnia 28 lutego 2014 r.

Do wniosku o zwrot podatku należy dołączyć:
1. Faktury VAT albo potwierdzone przez upoważnionego przez wójta, burmistrza, pracownika urzędu gminy za zgodność z oryginałem ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.
2. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.

Wypłata zwrotu przyznanego podatku nastąpi w terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2014 r.
Pobierz wniosek - plik w formacie pdf
dodał: km komentarz [0] |
Aktywna integracja w gminie Nowy Duninów c.d. - 2014-01-09 14:53:29


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie ogłasza nabór do Projektu pn. „Aktywna integracja w gminie Nowy Duninów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do 10 osób - mieszkańców gminy Nowy Duninów, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, w tym niepełnosprawnych, którzy są jednocześnie w wieku aktywności zawodowej, korzystających z pomocy społecznej.

W ramach projektu oferujemy specjalistyczne kursy i warsztaty zawodowe, dostosowane do aktualnych potrzeb rynku pracy i indywidualnych predyspozycji uczestników, prawo jazdy kat. B, wyjazd studyjny do podmiotów ekonomii społecznej, wsparcie finansowe.

Do udziału w Projekcie należy zgłaszać się osobiście do końca stycznia 2014r., w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie, ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów, pokój nr 22. Rekrutację przeprowadzą pracownicy socjalni za pomocą ankiety rekrutacyjnej.

ZAPRASZAMY !!!!!!!!
dodał: km komentarz [0] |
Aktywna integracja w gminie Nowy Duninów - 2014-01-09 14:26:15

W dniu 20 grudnia 2013r. odbyło się spotkanie podsumowujące i promujące Projekt pn. „Aktywna integracja w Gminie Nowy Duninów” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W spotkaniu udział wzięli Uczestnicy Projektu oraz zaproszeni goście.

Uczestnikom Projektu wręczone zostały nagrody w postaci cennych pozycji książkowych, stanowiących źródło informacji służących dalszemu rozwojowi społeczno-zawodowemu Beneficjentów. Projekt „Aktywna integracja w Gminie Nowy Duninów” realizowany jest od 2009r. Dotychczas w ramach działań projektowych wsparcie w postaci kursów zawodowych, doradztwa zawodowego, psychologicznego, prawnego i rodzinnego otrzymały 54 osoby. Realizacja Projektu kontynuowana będzie do czerwca 2014r.
dodał: km komentarz [0] |
Budowa kanalizacji - cd. - 2014-01-07 15:39:26
Temat budowy kanalizacji w Woli Brwileńskiej powrócił. Wójt przygotowuje wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych. Wg kosztorysu na inwestycję będzie potrzeba ponad 1,2 mln zł. To duże pieniądze. Realizacja zadania będzie możliwa pod warunkiem pozyskania środków z zewnątrz, o które coraz trudniej, ale jest szansa.
Jeśli mowa o kanalizacji warto przypomnieć, że w ubiegłym roku wójt podpisał z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego umowę o dofinansowanie w ramach PROW dużego i kosztownego projektu pn. "Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Nowym Duninowie Gm. Nowy Duninów". W pierwszych dniach grudnia ogłoszony został przetarg. W najbliższych dniach powinien zostać rozstrzygnięty cool watches fake tag heuer formula 1. Inwestycja będzie realizowana przez 2 lata. Przewidywany koszt to ok. 2 mln zł. Rozbudowa oczyszczalni w Nowym Duninowie to zwiększenie jej mocy przerobowych. To z kolei pozwoli w przyszłości na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w części Nowego Duninowa, Starym Duninowie i w drugą stronę – Karolewa i Nowej Wsi.
dodał: km komentarz [2] |
Zamiast do pieca prosto do pojemnika z logo firmy REMONDIS - 2014-01-07 07:56:13
Sezon grzewczy to okres, w którym bardzo wyraźnie wzrastają stężenia gazów i pyłów w powietrzu, którym oddychamy. Badania monitoringowe jakości powietrza wykazują w tym czasie, szczególnie w obszarach większych aglomeracji, stężenia substancji zanieczyszczających wyższe (czasami wielokrotnie) niż dopuszczalne.
Pogorszenie jakości powietrza spowodowane jest z jednej strony wzrostem zapotrzebowania na ciepło do celów ogrzewania, a więc ilości spalanego paliwa w urządzeniach grzewczych, zaś z drugiej zwiększonego zużycia paliw przez silniki pojazdów.
W paleniskach domowych w tym okresie, ze względów ekonomicznych i zbyt małą świadomość ekologiczną, spalane są, poza niskiej jakości paliwami, również różne rodzaje odpadów np. opakowania z tworzyw sztucznych, gumy, zanieczyszczone drewno i materiały drewnopochodne oraz wiele innych palnych substancji. Spalane w nieprzystosowanych do tego celu urządzeniach odpady, w niekontrolowanych warunkach (zbyt małe temperatury, cyrkulacje powietrza itp.), powodują emisję wielu substancji szkodliwych dla zdrowia ze względu na niepełne spalanie i brak urządzeń ograniczających emisję.

Utrzymujące się wysokie stężenia zanieczyszczeń w powietrzu nie są obojętne dla zdrowia mieszkańców. W trosce o zdrowie obecnego i przyszłych pokoleń apelujemy do Państwa o prawidłowe postępowanie z odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie tj. oddawanie odpadów do FIRMY REMONDIS PŁOCK, która zbiera odpady komunalne z terenu gminy Nowy Duninów w terminach ustalonych w harmonogramie zbiórki odpadów.
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA ROK 2014
dodał: km komentarz [0] |
Dożywianie od 2014r. - 2014-01-02 15:25:09
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie informuje o możliwości otrzymania pomocy społecznej, w formie zakupu posiłków dla dzieci i młodzieży, w dni nauki w szkole.
O pomoc w w/w formie mogą ubiegać się rodziny, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 456,00 zł.

Pomoc przyznawana jest w drodze decyzji administracyjnej wydanej po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego ustalającego sytuację rodzinną, dochodową i majątkową rodziny.

Wniosek o przyznanie w/w świadczenia w 2014r. należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie, ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów, pokój nr 22.
dodał: km komentarz [0] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] archiwum newsów
Biuletyn Informacji Publicznej
ISO 9001


NA GORĄCO
NGO
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

nasi partnerzy

Województwo Mazowieckie

Powiat Płocki

Ludowy Klub Sportowy <b>Wisła</b> w Nowym Duninowie

Nasze Lipianki

parafia pw. św. Mikołaja w Nowym Duninowie

Parafia pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Soczewce

Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza GostynińskiegoFundacja Aktywni Razem

Gostynińsko – Włocławki Park Krajobrazowy

Powiatowy Urząd Pracy w PłockuWojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Płocku
kalendarz
Styczeń
N Pn Wt Śr Cz Pt So
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
on-line
Gości On-line: 1

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie materiałów zawartych w serwisie tylko za zgodą autorów