szukaj:
 Imieniny: Fryderyka i Wacława piątek, 5 marca 2021  
TU JESTEŚMY
mapa
GMINA
NOWY DUNINÓW
Wójt Gminy Nowy Duninów zaprasza
zabytki
nasza gmina dziś
info dla inwestora
FILMY
Gminny Kurier Telewizyjny
HISTORYCZNIE
ziemia duninowska
w starej fotografii
repliche rolex fake rolex rolex replica rolex kopia
SERWIS TURYSTYCZNY
baza noclegowa

gdzie warto być
WYCIECZKI KM
WYDARZENIA
IMPREZY
REGATY 2013
REGATY 2012
REGATY 2011
REGATY 2010
REGATY 2009
REGATY 2008
wrześniowe REGATY
REGATY 2007
Regaty Żeglarskie
FOTOREPORTAżE
kalendarz imprez
replicas rolex
KULTURA
OŚWIATA
SPORT
GOK

stypendia

SP w Nowym Duninowie
SP w Soczewce
Publiczne Gimnazjum w Nowym Duninowie

Gminna Biblioteka Publiczna

Centrum Edukacji Społecznej
POMOC SPOŁECZNA

GOPS w Nowym Duninowie
INWESTYCJE
OFERTY
Unia i My
WFOŚiGW w gminie Nowy Duninów
inwestycje
INFO
DLA ROLNIKÓW
Francuzi w Dzierząznie
WAŻNE
SZKOLENIA
KRUS dla Rolnika
Wójt Gminy
Mirosław Krysiak
Biografia
Rada Gminy
skład osobowy
sesje
Z Życia Naszej Gminy
Nowy Duninów
-
Roncello
dziennik pobytu 2010
dziennik pobytu 2009
dziennik pobytu 2007
dziennik pobytu 2006
prosto z Roncello
ogłoszenia
Kupię (0)
Różne (0)
Sprzedam (0)
Usługi (0)
Zamienię (0)
KONTAKT
Urząd Gminy
w Nowym Duninowie
ul. Osiedlowa 1
09 -505 Nowy Duninów
tel./fax:
(024) 261 02 36
(024) 261 02 72
e-mail:

Urząd Gminy


admin
subskrypcja
Nasz elektroniczny biuletyn prosto na Twoją skrzynkę!

pogoda
Harmonogram zebrań sołeckich - 2011-03-03 09:02:49
Terminy zebrań wyborczych w poszczególnych sołectwach zamieściliśmy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce "SOŁECTWA"
dodał: admin komentarz [0] |
Walne zebrania sprawozdawczo - wyborcze w OSP - 2011-03-02 16:47:09
Obok wyborów sołtysów wybory do zarządów OSP były ostatnio głównym tematem wśród lokalnych społeczności.

W minioną sobotę OSP Nowy Duninów zakończyło cykl walnych zebrań sprawozdawczo - wyborczych. 19 lutego wybory odbyły się w Lipiankach. W Dzierząznie 12 lutego (o szczegółach już informowaliśmy)

Tak jak w Dzierząznie, tak w Nowym Duninowie i Lipiankach nastąpiły zmiany w składzie osobowym zarządów OSP.

I tak w Lipiankach funkcję Prezesa będzie sprawował nadal Krzysztof Keplin. Naczelnikiem mianowano Arkadiusza Grzybowskiego, a strażacką sakwę w Lipiankach powierzono Jolancie Salamądra. Sekretarzem została wybrana Anna Chojnacka. Gospodarzem natomiast Piotr Starzyński.

W Komisji Rewizyjnej pracować będą:
Paweł Pawlicki (Przewodniczący)
Wojciech Grzybowski
Jarosław Durma

Na Zjazd Gminny delegowano: Keplina Krzysztofa, Grzybowskiego Arkadiusza, Jolantę Salamądra, Starzyńskiego Piotra, Chojnacką Annę i Pawlickiego Pawła.


Do Zarządu Oddziału Gminnego OSP Lipianki wystawiła kandydatów: Krzysztof Keplin, Grzybowski Arkadiusz, Jolanta Salamądra, Anna Chojnacka.

Skład osobowy Zarządu OSP Nowy Duninów od 26 lutego przedstawia się następująco:
Prezes - Kołodziejski Ryszard
Naczelnik - Milczarski Piotr
Zastępca Naczelnika - Łuczak Roman
Sekretarz - Świetlik Mirosław
Skarbnik - Kielman Piotr
Gospodarz - Kwiatkowski Zbigniew
Członek Zarządu - Łuczak Józef


Delegatami na Zjazd Gminny będą: Kołodziejski Ryszard, Milczarski Paweł, Łuczak Roman, Łuczak Józef, Świetlik Mirosław, Kwiatkowski Zbigniew oraz Kelman Piotr
Kandydaci do Zarządu Oddziału Gminnego to: Kołodziejski Ryszard, Milczarski Paweł, Łuczak Roman, Łuczak Józef, Świetlik Mirosław, Kwiatkowski Zbigniew.

Dla przypomnienia

W OSP Dzierzązna skład osobowy Zarządu przedstawia się następująco:

Prezes - Szymański Zenon
Wiceprezes - Krysiak Mirosław
Naczelnik - Szymański Marek
Sekretarz - Garwacki Piotr
Skarbnik - Garwacki Andrzej
Gospodarz - Szymański Andrzej
W Komisji Rewizyjnej pracować będą:

Myzia Wojciech - Przewodniczący KR oraz członkowie: Kijek Piotr i Filiński Rafał.

Wybrano również delegatów na Zjazd Gminny w osobach: Krysiak Mirosław, Szymański Zenon, Szymański Marek, Garwacki Andrzej i Szymański Andrzej.

Z OSP Dzierzązna do Zarządu Oddziału Gminnego kandydować natomiast będą: Krysiak Mirosław, Szymański Zenon i Szymański Marek.

21 maja 2011 r. druhowie strażacy - delegaci z wszystkich OSP z terenu gminy spotkają się na Zjeździe Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

dodał: admin komentarz [0] |
Stan wody na Zalewie ustabilizował się - 2011-03-01 14:02:19
Stan wody w Zalewie Włocławskim ustabilizował się. Od soboty, wg wskazań na wodowskazie w Nowym Duninowie woda utrzymuje się na poziomie 148 cm (poniżej stanu ostrzegawczego). W Wyszogrodzie w ciągu ostatniej doby przybyło 23 cm (przekroczony stan ostrzegawczy), w Kępie Polskiej stan wody utrzymuje się powyżej stanu alarmowego.

Hydrolodzy przewidują nieznaczne wahania wody w rejonie od Kępy Polskiej do Włocławka. W tej chwili bezpośredniego zagrożenia dla mieszkańców gminy Nowy Duninów nie ma.

Monitorowany jest stan wody i stan pokrywy lodowej na Zalewie Włocławskim, utrzymywany jest stały kontakt ze służbami powiatowymi i RZGW w Warszawie Inspektorat we Włocławku oraz Nadzorem wodnym w Płocku.
dodał: admin komentarz [0] |
Wójt Gminy utrzymuje pogotowie przeciwpowodziowe - 2011-02-23 12:29:09
Mimo, że poziom wody w Zalewie Włocławskim opada (stan wody wg. wskazań na wodowskazie w Nowym Duninowie na godz. 12.00 wynosił 158 cm)) Wójt Gminy nie odwołał stanu pogotowia przeciwpowodziowego.

Poziom wody od Popłacina w górę Wisły podnosi się. Wczoraj w Płocku wprowadzono alarm powodziowy.

(kliknij żeby zobaczyć szczegóły)

więcej informacji o stanie zagrożenia w Płocku - kliknij
dodał: admin komentarz [0] |
Wydarzenia minionego tygodnia - 2011-02-22 10:55:15
17 luty - zgodnie z planem odbyła się IV Sesja Rady Gminy Nowy Duninów.

Istotnym tematem było bezpieczeństwo na terenie gminy Nowy Duninów.

W kontekście wydarzeń dotyczących zagrożenia powodzią ma ono wyjątkowo duże znaczenie. Pamiętać jednak należy o innych aspektach związanych z zachowaniem bezpieczeństwa na naszym terenie, m.in. o zabezpieczeniu ładu i porządku przez miejscową policję.

Wójt Gminy od wielu lat podejmuje, w miarę posiadanych możliwości, działania mające na celu utrzymanie posterunku policji w Nowym Duninowie. Działania te, wspierane przez Radę Gminy podyktowane są przede wszystkim specyfiką naszych terenów. Większość miejscowości ma charakter turystyczny. Poważnym zagrożeniem jest też droga krajowa nr 62 przecinająca 8 wsi.

Posterunek Policji w Nowym Duninowie podlega Komisariatowi w Gąbinie. Jego Komendantem, od roku 1999, jest podinsp. Ryszard Cieślak, który obecny był na ostatniej sesji Rady Gminy Nowy Duninów. Informację o stanie bezpieczeństwa na naszym terenie złożył Kierownik Posterunku Policji w Nowym Duninowie asp. Remigiusz Brzeziński. W informacji zawarto m.in. poziom zagrożeń na naszym terenie oraz sposoby zaradcze, które m.in. obejmują wzmożone patrole policji w godzinach popołudniowych na terenie miejscowości najbardziej zagrożonych występowaniem przestępstw i wykroczeń.

Zarówno Komendant KP w Gąbinie jak i Kierownik Posterunku Policji Nowym Duninowie podkreślili ogromną rolę Samorządu Gminy Nowy Duninów w utrzymaniu miejscowego posterunku policji, który po raz kolejny stanął przed groźbą likwidacji, tak z powodu ograniczonych środków na jego funkcjonowanie jak i planowanymi zmianami struktury Komendy. O decyzjach Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu w tej sprawie poinformujemy.
18 luty 2011 r - Firma Petrotel potwierdziła zamiar podjęcia inwestycji na naszym terenie. Wszystko wskazuje na to, że dotychczasowi operatorzy świadczący usługi na terenie gminy Nowy Duninów będą musieli zmierzyć się z konkurencją.
Strona internetowa Komisariatu Policji w Gąbinie - kliknij.

20 luty - Zarządzeniem Wójta wprowadza się stan pogotowia przeciwpowodziowego.

Apel do mieszkańców miejscowości nadwiślańskich: Prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami zawartymi w zakładce: OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA. Wskazówki tam zawarte dotyczą m.in. sposobu zachowania się podczas wystąpienia zagrożenia.
dodał: admin komentarz [1] |
Pogotowie przeciwpowodziowe nadal obowiązuje - 2011-02-22 08:20:28
Port w Nowym DuninowieZgodnie z wydanym przez Wójta Gminy Nowy Duninów Mirosława Krysiaka zarządzeniem dotyczy ono mieszkańcow wsi: Popłacin, Bwilno, Soczewka, Brwilno Dolne, Wola Brwileńska, Stary Duninów, Nowy Duninów, Dzierzązna.


W związku z długotrwałym utrzymywaniem się wysokiego stanu wody w Zbiorniku Włocławskim wczoraj w Urzędzie Gminy spotkali się szefowie Gminnego i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, tj. Wójt Gminy Nowy Duninów i Starosta Płocki. W spotkaniu uczestniczyli również: przedstawiciel RZGW Nadzór w Płocku Pan Waldemar Ciesielski, Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Płockim Jan Ryś, Zastępca Wójta Gminy, Przewodniczący Rady Gminy Nowy Duninów oraz pracownicy Urzędu Gminy odpowiedzialni za wykonanie zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym.

SoczewkaZagrożenie powodziowe na terenie gminy Nowy Duninów dotyczy tak Zalewu Włocławskiego jak i jeziora Soczewka. Dlatego też uczestniczy wczorajszego spotkania odbyli rekonesans nie tylko nabrzeża Zalewu Włocławskiego ale również okolic jeziora Soczewka, łącznie z kanałem w Soczewce użytkowanym przez Małą Elektrownię Wodną.

Wnioski oraz opis podjętych przez Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego działań zostaną przekazane w formie meldunku do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płocku oraz do wiadomości Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Warszawie.

Ustalono również, że względu na bezpośrednie przyleganie drogi krajowej nr 62 do Zalewu Włocławskiego oraz z uwagi na wysoki stan wody w Zalewie i wynikające z tego ewentualne zagrożenie, Starosta Płocki Piotr Zgorzelski wystąpi do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z prośbą o przeanalizowanie sytuacji i monitoring najbardziej zagrożonych odcinków drogi.
dodał: admin komentarz [1] |
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich tuż tuż - 2011-02-21 04:51:34
Jako pierwsze sołtysa będzie wybierało sołectwo Brwilno Dolne - Soczewka. Wybory odbędę się już 24 lutego 2011 r.

25 lutego natomiast mieszkańcy sołectwa Nowy Duninów dokonają wyboru swojego sołtysa i Rady sołeckiej. Kolejne zebrania wyborcze przewidziane s.a. na marzec.

Szczegółowy harmonogram zebrań wiejskich wyborczych w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce "Sołectwa"
dodał: admin komentarz [0] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] archiwum newsów
Biuletyn Informacji Publicznej
ISO 9001


NA GORĄCO
NGO
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

nasi partnerzy

Województwo Mazowieckie

Powiat Płocki

Ludowy Klub Sportowy <b>Wisła</b> w Nowym Duninowie

Nasze Lipianki

parafia pw. św. Mikołaja w Nowym Duninowie

Parafia pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Soczewce

Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza GostynińskiegoFundacja Aktywni Razem

Gostynińsko – Włocławki Park Krajobrazowy

Powiatowy Urząd Pracy w PłockuWojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Płocku
kalendarz
Marzec
N Pn Wt Śr Cz Pt So
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
on-line
Gości On-line: 1

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie materiałów zawartych w serwisie tylko za zgodą autorów