szukaj:
 Imieniny: Henryka i Mariusza wtorek, 19 stycznia 2021  
TU JESTEŚMY
mapa
GMINA
NOWY DUNINÓW
Wójt Gminy Nowy Duninów zaprasza
zabytki
nasza gmina dziś
info dla inwestora
FILMY
Gminny Kurier Telewizyjny
HISTORYCZNIE
ziemia duninowska
w starej fotografii
repliche rolex fake rolex rolex replica rolex kopia
SERWIS TURYSTYCZNY
baza noclegowa

gdzie warto być
WYCIECZKI KM
WYDARZENIA
IMPREZY
REGATY 2013
REGATY 2012
REGATY 2011
REGATY 2010
REGATY 2009
REGATY 2008
wrześniowe REGATY
REGATY 2007
Regaty Żeglarskie
FOTOREPORTAżE
kalendarz imprez
replicas rolex
KULTURA
OŚWIATA
SPORT
GOK

stypendia

SP w Nowym Duninowie
SP w Soczewce
Publiczne Gimnazjum w Nowym Duninowie

Gminna Biblioteka Publiczna

Centrum Edukacji Społecznej
POMOC SPOŁECZNA

GOPS w Nowym Duninowie
INWESTYCJE
OFERTY
Unia i My
WFOŚiGW w gminie Nowy Duninów
inwestycje
INFO
DLA ROLNIKÓW
Francuzi w Dzierząznie
WAŻNE
SZKOLENIA
KRUS dla Rolnika
Wójt Gminy
Mirosław Krysiak
Biografia
Rada Gminy
skład osobowy
sesje
Z Życia Naszej Gminy
Nowy Duninów
-
Roncello
dziennik pobytu 2010
dziennik pobytu 2009
dziennik pobytu 2007
dziennik pobytu 2006
prosto z Roncello
ogłoszenia
Kupię (0)
Różne (0)
Sprzedam (0)
Usługi (0)
Zamienię (0)
KONTAKT
Urząd Gminy
w Nowym Duninowie
ul. Osiedlowa 1
09 -505 Nowy Duninów
tel./fax:
(024) 261 02 36
(024) 261 02 72
e-mail:

Urząd Gminy


admin
subskrypcja
Nasz elektroniczny biuletyn prosto na Twoją skrzynkę!

pogoda
Trudne zadania rozwiązują wspólnie - 2011-05-19 09:45:04

Gmina Nowy Duninów jest jedną z 16 gmin tworzących Związek Gmin regionu Płockiego, który działalność swoją rozpoczął w 1994 roku.
Reprezentuje on wspólne interesy gmin przynależnych do Związku, ale przede wszystkim wspiera i inicjuje wiele cennych, często nowatorskich projektów. Każda z gmin przynależnych do Związku ma swoją specyfikę. W tym właśnie tkwi siła i potencjał ZGRP. Łączy nas nie tylko realizacja tych samych zadań przypisanych jednostkom samorządu terytorialnego. Także wspólne cele i rozwój całego regionu.

Priorytetowym zadaniem Związku jest rozwiązanie problemu utylizacji odpadów o zasięgu ponadgminnym - wspólna budowa systemu odbioru, gromadzenia i utylizacji odpadów komunalnych, w tym systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. M.in. ten właśnie temat był omawiany podczas wczorajszego spotkania Mirosława Krysiaka i członków Zarządu Związku w osobach Józefa Stradomskiego Wójta Gminy Staroźreby, Mariusza Bieńka Burmistrza Wyszogrodu oraz Dyrektor Biura Związku panią Katarzynę Rogucką - Maciejowską.

Wiele wspólnych projektów zostało sfinalizowanych. Zaangażowanie poszczególnych partnerów i wsparcie pracowników Biura Związku zapewne jeszcze niejednokrotnie przyniesie pozytywne efekty, a co za tym idzie dalszy rozwój poszczególnych gmin i całego regiony płockiego.
dodał: km komentarz [0] |
Płocka, Spacerowa, Świerkowa etc. - 2011-05-18 00:38:14
ulice w soczewceJuż niebawem w Soczewce pojawią się tablice m.in z takimi nazwami.

Po długich konsultacjach społecznych i uwzględnieniu propozycji mieszkańców Wójt Gminy wystąpił z projektem uchwały w sprawie ustalenia nazw ulic w Soczewce. Na sesji 13 maja br. Rada Gminy przyjęła uchwałę w kształcie, który zamieszczamy poniżej. Wejdzie ona w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Tym samym skończą się problemy z dotarciem do naszych mieszkańców i ośrodków wypoczynkowych.
Uchwała Nr 53/VI/2011 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie: ustalenia nazw ulic w miejscowości Soczewka gminy Nowy Duninów
dodał: admin komentarz [0] |
Mazowiecki System Informacji Przestrzennej - 2011-05-10 22:18:57
W czerwcu 2010 r. odbyła się konferencja inaugurująca projekt Samorządu Województwa Mazowieckiego "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" objęty Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013, realizowany w partnerskiej współpracy z 39 powiatami i 283 gminami województwa mazowieckiego. Do projektu przystąpiła również gmina Nowy Duninów.

Ogólne założenia projektu oraz jego cele dotyczą usprawnia funkcjonowania administracji publicznej w województwie mazowieckim oraz umożliwienie obywatelom, przedsiębiorcom i instytucjom publicznym dostępu do rejestrów publicznych prowadzonych przez jednostki administracji samorządowej, w tym do treści planów zagospodarowania przestrzennego, ewidencji gruntów i budynków oraz opracowań tematycznych.
Strona internetowa Biura Geodety Województwa Mazowieckiego
Jednocześnie Wójt Gminy przystąpił do drugiego projektu kluczowego pod nazwą "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa". Podstawowe cele projektu to:

I. Poprawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i optymalizację kosztów utrzymania tych jednostek poprzez:
  • podniesienie na wyższy poziom standaryzacji, jednolitości i harmonijności rozwiązań w zakresie e-Administracji, a w konsekwencji automatyzację części procesów zarządzania oraz wytwarzania i archiwizacji dokumentów,
  • wdrożenie jednolitych, standardowych mechanizmów, opartych na technologii teleinformatycznej, umożliwiających wymianę informacji, w tym informacji przestrzennej, gromadzonej na różnych poziomach administracji publicznej;
II. Zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej;
III. Usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców poprzez:
  • umożliwienie obywatelom i przedsiębiorcom korzystania z usług świadczonych przez administrację publiczną drogą elektroniczną,
  • zapewnienie dostępu do danych zawartych w rejestrach publicznych i innych zbiorach prowadzonych przez administrację publiczną na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim.


Okres realizacji projektu obejmuje lata 2009 – 2012. Jego budżet wynosi 60 mln zł, z czego 51 mln zł to środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 9 mln zł to środki beneficjentów projektu tj. Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz uczestniczących w nim 36 powiatów i 278 gmin.
W ubiegłym tygodniu Wójt uczestniczył w spotkaniu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast Województwa Mazowieckiego, podczas którego zaprezentowano informacje o postępie prac we wspomnianych projektach kluczowych (BW i EA).
Zakres spotkania obejmował również tematykę strategii e-rozwoju (społeczeństwa informacyjnego) w województwie mazowieckim oraz wdrażanie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
dodał: admin komentarz [0] |
Kibicujcie i sami uprawiajcie sport - 2011-04-30 10:32:49
LKS
Z końcem lutego br. rozstrzygnięto konkurs na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Nowy Duninów. Jego realizacja za kwotę 65 tys. zł przypadła w udziale stowarzyszeniu LKS "Wisła" w Nowym Duninowie.
Główny obiekt sportowy na terenie gminy Nowy Duninów zlokalizowany przy ul. Włocławskiej w Nowym Duninowie Wójt przekazał w użyczenie, zgodnie z zapisami regulaminu konkursu, Stowarzyszeniu LKS "Wisła". Zmodernizowany przy ogromnym wsparciu Marszałka Województwa Mazowieckiego, mimo upływu czasu jest zadbany i nie traci na swej użyteczności. Wiosną Wójt zlecił wykonanie wertykulacji nawierzchni boiska, teraz wespół ze Stowarzyszeniem wykonywane są dalsze prace pielęgnacyjne (piaskowanie, nawożenie, koszenie, etc.)
Wieloletnie doświadczenie członków stowarzyszenia w realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej oraz współpraca z samorządem gminy przynoszą dobre efekty. Głównym kierunkiem działań stowarzyszenia jest pobudzenie aktywności ruchowej naszych mieszkańców, szczególnie dzieci i młodzieży. Stąd organizacja drużyny trampkarzy, drużyny cheerleaderek, organizacja i współudział w imprezach sportowych organizowanych przez Wójta Gminy i szkoły.
Wspieranie inicjatyw mieszkańców, którzy chcą aktywnie spędzać wolny czas kontynuuje zarówno Wójt Gminy jak i Stowarzyszenie. Do końca marca br. Wójt nieodpłatnie udostępniał wszystkim zainteresowanym z terenu gminy salę gimnastyczną. W Soczewce nieodpłatnie można korzystać z boiska ze sztuczną nawierzchnią. Boisko przy ul. Włocławskiej w Nowym Duninowie nie jest co prawda ogólnie dostępne, ale organizowane są tu zarówno rozgrywki ligowe piłki nożnej jak i inne większe zawody sportowe. Członkowie Stowarzyszenia zorganizowali tu dobre miejsce do gry w siatkówkę, z którego chętnie korzystają mieszkańcy (wejście na obiekt trzeba uzgodnić z członkami Stowarzyszenia).

Dziś o godz. 11.00 odbędzie się tu mecz ligowy piłki nożnej drużyny trampkarzy z Kasztelanem Sierpc. 3 maja (wtorek) drużyna juniorów i seniorów spotkają się z Bzurą Chodaków (godz. 14.00 i 16.00).
Drodzy dorośli, warto w nadchodzących, wolnych od pracy dniach wstać z foteli i zrobić coś dla polepszenia własnego samopoczucia. Nasze ciało w bezruchu zamiera. Jeśli teraz trochę popracujecie nad kondycją, osiągnięty przez was wiek seniora nie będzie równał się z określeniem "starzec". W tym miejscu także apel do rodziców trampkarzy i juniorów: przychodźcie kibicować swoim dorastającym dzieciom. Warto cieszyć się z nimi ze strzelonych goli, warto ich wspierać. Z dumą oglądajcie ich występy na boisku, tak jak z dumą patrzą na nich trenerzy i cały Klub.

dodał: admin komentarz [3] |
Dzień Ziemi trwa tu cały rok - 2011-04-15 21:14:01

Dzień Ziemi
Lipianki i Duninów Duży - dwie wyjątkowe pod wieloma względami miejscowości w naszej gminie. Ludzie tu mieszkający tworzą społeczności mocno związane z miejscem, szanujące potęgę natury. Jednocześnie pogodni i otwarci. Tu można liczyć na szczerą gościnność i karmić swoje zmysły obserwując krajobraz, słuchając tajemniczych odgłosów lasu i śpiewu skowronka nad polami. Dla ludzi tu mieszkających Ziemia (łac. Terra) to nie tylko trzecia, licząc od Słońca, a piąta co do wielkości planeta Układu Słonecznego. To przede wszystkim ich miejsce. Las za domem, ze swoimi ścieżkami i ścieżynkami, którego bogactwo pozwala przetrwać trudniejsze chwile. To pola zasiane zbożem, przydrożne kapliczki i miejsca owiane tajemniczą legendą. To dom z ogródkiem, psem i wszelkim innym udomowionym przybytkiem To także żywa wciąż pamięć o ludziach, którzy żyli tu przed nimi i tak samo jak oni kochali to miejsce - swoją oazę, dom - swoją Ziemię. Rodzice i dziadkowie dbają, by ich pociechy tak samo jak oni nauczyli się szacunku dla tego co ich otacza, miłości do miejsca gdzie się urodzili. Dlatego Szkoła Filialna w Lipiankach to nie tylko placówka oświatowa sensu stricto, to centrum kulturalne, które integruje i wychowuje.

Wiadomo wszem i wobec, że każdy przybysz jest tu zawsze mile widziany. Dziś uczniowie z SP w Lipiankach gościli swoich kolegów i koleżanki z SP w Nowym Duninowie i Soczewce, ich nauczycieli oraz szacowne grono w osobach Zastępcy Wójta Gminy Pana Leszka Podkańskiego, Prezesa Zarządu Okręgu Płockiego Ligi Ochrony Przyrody oraz przedstawicieli Nadleśnictwa Gostynin, z którym tak szkoła w Nowym Duninowie, jak i Lipiankach ściśle współpracują od wielu lat. Nad wszystkim bacznie czuwały Dyrektor Szkoły Pani Ewa Romańska i jej "prawa ręka " w Lipiankach - Pani Ola.

Dzisiejsze spotkanie w Lipiankach miało okolicznościową oprawę - Dzień Ziemi, inaczej - dzień niesłychanie świąteczny i radosny.

W sali gimnastycznej zebrała się niezliczona ilość mieszkańców pobliskich lasów. Były zające i motyle, widziano także jelenia. Przywędrował nawet bocian z pobliskiej łąki. Ich obecność na scenie nikogo nie dziwiła, a nawet pomogła w rozwiązywaniu zadań, które Pani Ola dzieliła po równo między drużyny każdej ze szkół. Nie było przegranych. Za to zabawa przednia.

Za rok dzieci z Lipianek i Duninowa Dużego znów zaproszą kolegów z sąsiednich szkół i może pokażą im miejsca, których nigdzie indziej nie ma, ich osobliwy świat - ziemię widzianą ich oczyma.

Tym razem admin postara się być tam osobiście
dodał: admin komentarz [0] |
Tuż po srawdzianie - 2011-04-14 11:14:36
dodał: admin komentarz [0] |
OSP 2011 - Wójt złożył wnioski - 2011-04-13 21:35:54
Na podstawie zapotrzebowania przedstawionego przez strażaków podczas marcowego spotkania, Wójt złożył wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o przyznanie pomocy finansowej na doposażenie OSP w specjalistyczny sprzęt.

Priorytetem tegorocznej edycji "OSP 2011" jest doposażenie OSP w sprzęt służący do usuwania skutków powodzi. Dlatego też OSP Lipianki i Dzierzązna w swoich za potrzebowaniach ujęły zakup motopompy i urządzeń do napełniania worków z piaskiem. Wnioskowana przez Wójta kwota dofinansowania zakupu tego sprzętu wynosi 13600,00 zł w przeliczeniu na jedno OSP. Z budżetu gminy trzeba będzie dołożyć w sumie 800,00 zł (400 zł dla OSP Lipianki i drugie 400 zł dla OSP Dzierzązna).

Strażacy z OSP Nowy Duninów złożyli zapotrzebowanie na zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych. Wnioskowana kwota dofinansowania zakupu tego sprzętu wynosi 58.500,00 zł. (z budżetu gminy 500,00 zł).
Prace przy termomodernizacji strażnicy w Nowym Duninowie trwają. Co prawda minie jeszcze trochę czasu zanim ekipy budowlane wkroczą na PL. Strażacki, ale na pewno w br. roku strażnica diametralnie zmieni swój wygląd, a przede wszystkim w w pomieszczeniach będzie możliwe uzyskanie tzw. komfortu cieplnego i jednocześnie zminimalizowanie zużycia energii. Przypomnieć warto, że w realizacji projektu bierze udział Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (dofinansowanie projektu)oraz gmina Nowy Duninów. Wójt, w ramach zawartego porozumienia z OSP złożył promesę dot. dofinansowania kosztów prac (max 2.000 zł), pomocy merytorycznej przy opracowaniu dokumentów niezbędnych do złożenia zasadniczego wniosku, pomocy przy prowadzeniu postępowania przetargowego oraz prowadzenia i rozliczenia inwestycji. Pierwsze efekty, jak widać na załączonym rysunku są już widoczne.

rysunek: projekt termomodernizacji strażnicy w Nowym Duninowie.
źródło: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - dokumentacja przetargowa.

dodał: admin komentarz [1] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] archiwum newsów
Biuletyn Informacji Publicznej
ISO 9001


NA GORĄCO
NGO
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

nasi partnerzy

Województwo Mazowieckie

Powiat Płocki

Ludowy Klub Sportowy <b>Wisła</b> w Nowym Duninowie

Nasze Lipianki

parafia pw. św. Mikołaja w Nowym Duninowie

Parafia pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Soczewce

Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza GostynińskiegoFundacja Aktywni Razem

Gostynińsko – Włocławki Park Krajobrazowy

Powiatowy Urząd Pracy w PłockuWojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Płocku
kalendarz
Styczeń
N Pn Wt Śr Cz Pt So
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
on-line
Gości On-line: 1

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie materiałów zawartych w serwisie tylko za zgodą autorów